Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Počet úmrtí po ôsmich mesiacoch plynulého poklesu opäť stúpol, infekcii COVID-19 v septembri podľahlo 103 ľudí
Print Mail TW FB WA

Počet úmrtí po ôsmich mesiacoch plynulého poklesu opäť stúpol, infekcii COVID-19 v septembri podľahlo 103 ľudí

Posledná aktualizácia: 29.10.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 29.10.2021

Celková nadúmrtnosť sa v septembri 2021 priblížila k 6 %, najvýraznejšia bola v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov. Z regionálneho hľadiska nadúmrtnosť najvýraznejšie zvýšila dynamiku v Trnavskom a Košickom kraji. COVID-19 opäť stúpa v rebríčku najčastejších príčin úmrtí, v septembri sa posunul z dvanásteho na šieste miesto.

Na Slovensku zomrelo v septembri viac ako 4,4 tisíca osôb, čo je po júlových a augustových číslach stále ešte tretí najnižší počet za posledných dvanásť mesiacov. Počet zomretých prevyšoval o 5,7 % priemer rovnakého mesiaca predošlých piatich rokov*. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v septembri 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne úrad revidoval aj údaje za predošlé mesiace tohto roka.


Ilustračný obrázok - Graf

So zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou nastal v septembri zlom, po ôsmich mesiacoch plynulého znižovania, počet zomretých prvýkrát v tomto roku vzrástol. Zvýšil sa aj ukazovateľ nadúmrtnosti, ktorá je ale stále druhá najnižšia v tomto roku. V júli bola na úrovni 1,5 % a v auguste dokonca prvýkrát od júna 2020 zomrelo menej ľudí ako bol 5-ročný priemer,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Nadúmrtnosť sa prejavila len v skupine ľudí v poproduktívnom veku

V seniorskej kategórii nad 65 rokov zomrelo v septembri vyše 3,4 tisíca osôb, čo je oproti päťročnému priemeru viac o 9 %. Ešte výrazne horšie na tom bola podskupina mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), ktorá zaznamenala 15 % nadúmrtnosť. Práve v tejto vekovej kategórii sa najvýraznejšie v každom mesiaci tohto roka zvýšili počty zomretých v porovnaní s 5-ročným priemerom. V podskupine starších seniorov (75 a viac roční) vzrástla v septembri nadúmrtnosť o takmer 7 %.

V skupine ľudí v produktívnom veku (15 – 64 rokov) dosiahol v septembri počet úmrtí necelých 980 osôb. Tretíkrát v tomto roku tak v tejto kategórii zomrelo menej ľudí v porovnaní s päťročným priemerom. V septembri predstavovala podúmrtnosť zhruba 4 %, v auguste dokonca vyše 10 % a v júli to boli 3 %.

Nižší počet úmrtí v porovnaní s 5-ročným priemerom zaznamenal v septembri iba Bratislavský (4 %) a Nitriansky kraj (3 %). Zvyšných šesť regiónov dosiahlo nadúmrtnosť, najnižšia sa prejavila v Trenčianskom kraji (3 %) a najvyššia v Košickom kraji (18 %), kde bol zároveň aj najvyšší počet zomretých z jednotlivých krajov. (Počtom obyvateľov je Košický kraj na druhom mieste spomedzi všetkých krajov Slovenska).

V porovnaní s augustom sa situácia v miere úmrtnosti zlepšila len v dvoch z ôsmich krajov Slovenska, aj to len minimálne. V Nitrianskom kraji to bolo o 0,5 percentuálneho bodu (p. b.) a v Banskobystrickom kraji o 1 p. b. V šiestich regiónoch sa situácia medzimesačne zhoršila, od 3,2 p. b. v Trenčianskom kraji po 19 p. b. v Trnavskom kraji.

COVID-19 opäť stúpol v zozname najčastejších príčin úmtí

Celkovo na následky infekcie COVID-19 zomrelo v septembri 103 osôb. Koronavírus sa tak medzi všetkými príčinami úmrtí vyšplhal z 12. augustovej priečky na šiestu najčastejšiu príčinu úmrtia. Podiel obetí tohto ochorenia predstavoval 2 % zo všetkých zomretých.

Takmer 79 % obetí nového vírusu predstavovali v septembri 2021 osoby nad 65 rokov, z toho prevažne starší seniori 75 a viac roční. Zvyšok (22 osôb) boli ľudia v produktívnom veku.

„Z regionálneho hľadiska bol na tom najhoršie Trenčiansky kraj, z ktorého pochádzala viac ako pätina (21 %) všetkých zomretých na COVID-19 na Slovensku,“ podčiarkla Z. Podmanická. Najlepšie na tom bol Nitriansky kraj, kde zomreli štyri osoby na koronavírus.


Ilustračný obrázok - Graf

V štruktúre úmrtí dominovali na Slovensku choroby obehovej sústavy. Zomrelo na ne v deviatom mesiaci roka 2021 takmer 2 tisíc osôb, čo je rovnako ako päťročný priemer. Tieto choroby sa na celkovom počte zomretých podieľali 44 %. Nadúmrtnosť oproti 5-ročnému priemeru sa pri nich prejavila vo vekovej skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov, keď predstavovala 5 %.

Na nádory zomrelo prvýkrát v tomto roku viac ľudí ako je päťročný priemer, prvých osem mesiacov to bolo vždy menej ľudí. V septembri predstavovala nadúmrtnosť takmer 3 %, keď tejto príčine podľahlo vyše 1,1 tisíca ľudí (26 % zo všetkých úmrtí). Nadúmrtnosť sa prejavila najmä v skupine ľudí v poproduktívnom veku (65 +), kde je dlhodobo aj najvyšší počet úmrtí na túto príčinu smrti.

Treťou najčastejšou príčinou boli s podielom 9 % choroby dýchacej sústavy, pričom nadúmrtnosť oproti 5-ročnému priemeru bola najvýraznejšia zo všetkých príčin úmrtí, predstavovala až vyše 50 %. Prvú päťku najpočetnejších príčin úmrtí doplnili na štvrtej priečke choroby tráviacej sústavy, kde sa prejavila 14 % nadúmrtnosť a vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti, na ktoré zomrelo o 18 % menej ľudí ako je päťročný priemer. Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

*) priemer údajov za august 2016 – 2020

Dáta o úmrtnosti a príčinách úmrtí nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

Mesačné dátaZomretí podľa mesiaca úmrtia, veku, pohlavia a príčiny smrti - SR-oblasť-kraj (mesačne) [om3801mr]
Počty zomretých a príčiny úmrtí v SR podľa 22 skupín Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) po mesiacoch aj v súhrne za rok (vrátane ochorenia COVID-19). Dátová kocka obsahuje regionálne štruktúry (kraje, SR), vekové štruktúry (predproduktívny, produktívny aj poproduktívny vek, aj vekové skupiny po 5 rokoch). Mesačné dáta pre rok 2021 sú predbežné, definitívne mesačné dáta o počte úmrtí budú dostupné v 1. štvrťroku 2022.

Týždenné dátaZomrelí podľa vekových skupín a pohlavia - SR-oblasť-kraj (týždenne) [om3003tr]
Pribúdajú vždy 4 týždne spolu, tabuľka obsahuje štruktúry podľa 5-ročných vekových skupín aj regionálne štruktúry/kraje. Údaje sú reportované Eurostatu.
EUROSTAT zverejňuje najaktuálnejšie dáta o úmrtnosti v Európe na týždennej báze v tabuľke: Deaths by week.
Týždenné dáta pre rok 2021 sú predbežné, definitívne týždenné dáta o počte úmrtí budú dostupné v 1. štvrťroku 2022. Týždenné dáta nie sú totožné s mesačnými dátami (niektoré týždne patria do dvoch mesiacov).

Definitívne údaje za rok sú dostupné vždy až po skončení kalendárneho roka, údaje za rok 2021 budú zverejnené v 2. štvrťroku 2022 na www.statistics.sk v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Zomretí. Pramenné dielo obsahuje podrobné údaje o počtoch zomretých z rôznych aspektov. Dáta k príčinám úmrtí sú tiež v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Príčiny úmrtí


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Počet úmrtí po ôsmich mesiacoch plynulého poklesu opäť stúpol, infekcii COVID-19 v septembri podľahlo 103 ľudí Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy