Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Interaktívna publikácia hovorí o zmenách za posledných 17 rokov na Slovensku aj v Európe

Interaktívna publikácia hovorí o zmenách za posledných 17 rokov na Slovensku aj v Európe

Posledná aktualizácia: 22.10.2018
EDŠ 2018
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 20.10.2018

Európsky deň štatistiky priniesol nové publikácie o živote Slovenska a celej EÚ

BRATISLAVA (20. októbra 2018) - S cieľom upozorniť na nové zaujímavé dáta dokumentujúce životnú úroveň ako aj na potrebu ich využívania v dennom živote  oslavuje Európa dnes v sobotu 20. októbra Európsky deň štatistiky (EDŠ). Heslom tohto ročníka je myšlienka, "štatistika dnes pre lepší zajtrajšok". Eurostat a Štatistický úrad SR pripravili pri tejto príležitosti niekoľko nových publikácií o živote na Slovenku aj v Európe.

Cieľom už tretieho ročníka podujatia je zvýšiť povedomie európskych občanov o význame a prínosoch oficiálnych štatistík pre celú spoločnosť. Európsky deň štatistiky je zároveň príležitosťou na udržiavanie oficiálnej štatistiky v povedomí verejnosti a osloviť oficiálnych užívateľov štatistických informácií: tvorcov politík, podniky, výskumnú komunitu, médiá a odborníkov rôznych spoločenských odvetví.

„Štatistika je nenahraditeľným zdrojom pri vytváraní pravdivého obrazu o živote spoločnosti a ľudí v nej. V dobe, kedy je dezinformácií či rôznych hoaxov príliš veľa, je dôležité budovať skutočne hodnoverné a objektívne dáta o ekonomických, sociálnych či kultúrnych reáliách v celej Európe,“ konštatoval Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.

Štatistický úrad pri príležitosti EDŠ pripravil slovenskú verziu digitálnej publikácie Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia. Lákavou interaktívnou formou porovnáva zmeny na Slovensku s inými štátmi prípadne s priemerom EÚ za obdobie od roku 2000 teda za posledných 17 rokov. Uvádza zaujímavé dáta v štyroch tematických okruhoch (makroekonomické trendy, príjmy a výdavky domácností, obchodná činnosť a investície, verejné príjmy a výdavky).

Možno si v nej porovnať ako sme na tom na Slovenku v mnohých otázkach, napríklad v oblasti úspor domácností, alebo zamestnanosti. Dozvieme sa z nej tiež, že v oblasti bývania vrátane energií vzrástli ceny v Európskej únii v priebehu 17 rokov o 57,2%. na Slovensku však až o 139,5 %. Uvádza tiež, že v minulom roku dosahovali spotrebiteľské ceny SR 65% z priemeru EÚ, v roku 2000 to však bolo len 37,8 % z priemeru EÚ.

Súčasne ŠÚSR pripravil aj publikáciu Slovenská republika v číslach 2018, ktorá prináša pohľad na históriu Slovenska za posledných 25 rokov prostredníctvom vybraných štatistických údajov z rôznych oblastí demografického, ekonomického a sociálneho vývoja. Pripravená je tiež aktualizáciu slovenskej verzie digitálnej publikácie Život žien a mužov v Európe.

EUROSTAT v rámci dňa štatistiky pripravil novú publikáciu Kľúčové údaje o Európe – ilustrované štatistiky. Poskytuje prehľad o súčasnej situácii a nedávnom vývoji v EÚ, pokiaľ ide o ľudí a spoločnosť, hospodárstvo a podnikanie, životné prostredie a prírodné zdroje. Uvádza dáta, v ktorých si možno overiť, ako je Slovensko vzdialené od priemeru EÚ prípadne od konkrétnych štátov napríklad aj v štruktúre výdavkov na potraviny, vo využívaní digitálnych technológií a internetu, v podiele ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením alebo aj v učení cudzích jazykov prípadne v očakávanej dĺžke dožitia pri narodení.

Nová publikácia je doplnená digitálnou publikáciou Kľúčové čísla o Európe – vizualizované štatistiky, ktorá umožňuje prostredníctvom interaktívnych vizualizačných nástrojov spoznať svoju krajinu v čase a porovnať ju s ostatnými členskými štátmi EÚ.

Štatistické úrady členských štátov Európskej únie spolu s Eurostatom, štatistickým úradom Európskej únie (EÚ) prostredníctvom Európskeho štatistického systému sú viac ako 60 rokov zdrojom spoľahlivých údajov. Európske štatistiky majú dve základné nenahraditeľné črty - poskytujú porovnateľné údaje pre každý členský štát i jeho regióny a pomáhajú zmonitorovať podobnosti a rozdiely v rámci EÚ. Súčasne môžu poskytnúť spoločné dáta za celú eurozónu a EÚ.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Interaktívna publikácia hovorí o zmenách za posledných 17 rokov na Slovensku aj v Európe Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy