Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
ŠÚ SR pomáha podnikateľom pripraviť sa na zmeny vo vykazovaní zahraničného obchodu
Print Mail TW FB WA

ŠÚ SR pomáha podnikateľom pripraviť sa na zmeny vo vykazovaní zahraničného obchodu

Posledná aktualizácia: 22.09.2021
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 22.09.2021

Modernizácia systému INTRASTAT-SK zníži administratívnu záťaž podnikateľov obchodujúcich s tovarom v rámci EÚ.

Odbor štatistiky zahraničného obchodu ŠÚ SR zorganizoval odborný online seminár o zmenách v povinnostiach súvisiacich s vykazovaním zahraničného obchodu s členskými štátmi EÚ (systém INTRASTAT-SK). Cieľom je poskytnúť odpovede na otázky spravodajských jednotiek, teda obchodných spoločností k pripravovaným zmenám od januára 2022 a poskytnúť asistenciu pri využívaní aplikácie na vyplňovanie štatistických formulárov v zisťovaniach INTRASTAT-SK.

Online seminár je určený pracovníkom spoločností, ktoré obchodujú v rámci EÚ a prebieha jeden deň v ľubovoľnom termíne od 20. do 22. septembra 2021. Zúčastní  sa ho približne 200 podnikateľských subjektov.

Modernizovaný systém INTRASTAT-SK podstatne zníži administratívnu záťaž, ktorú na spravodajské jednotky kladie štatistika zahraničného obchodu (ŠZO). Približne polovica malých podnikateľov, ktorí realizujú zahraničný obchod, už od januára budúceho roka nebude musieť predkladať štatistické výkazy,“ vysvetľuje riaditeľka odboru ŠZO Alžbeta Ridzoňová.

Ilustračný obrázok - foto
Informácie spravodajským jednotkám poskytli riaditeľka Odboru štatistiky zahraničného obchodu ŠÚ SR Alžbeta Ridzoňová (v strede) a špecialistky Simona Benčová (vpravo) a Andrea Szabóová (vľavo).

Po novom sa od budúceho roka výrazne zvýšia prahy, ktoré určujú oslobodenie od spravodajskej povinnosti. Od predkladania štatistických výkazov budú od začiatku roka 2022 oslobodení všetci, čo ročne dovezú alebo vyvezú v rámci EÚ tovar v hodnote až do 1 mil. eur. V súčasnosti boli prahy nastavené oveľa nižšie. Od vypĺňania boli oslobodení všetci, ktorí v rámci obchodu s EÚ dovážali tovar len do 200-tis. eur a vyvážali tovar v hodnote len do 400-tis. eur.

V rámci seminára odborné pracovníčky ŠÚ SR poskytli informácie o novej povinnosti uvádzať krajinu pôvodu vyvezeného tovaru a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) partnera v členskom štáte určenia. Súčasne objasnili aj zmeny v terminológii, v definícii spravodajskej jednotky aj v kódovaní druhu obchodu.

Semináre sú organizované v rámci projektu financovaného Európskou úniou. Účastníci seminára za školenie neplatia.

Ilustračný obrázok - foto

Ilustračný obrázok - foto

Ilustračný obrázok - foto


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews ŠÚ SR pomáha podnikateľom pripraviť sa na zmeny vo vykazovaní zahraničného obchodu Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy