Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov sa v máji ocitla na hojdačke pesimizmu a optimizmu

Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov sa v máji ocitla na hojdačke pesimizmu a optimizmu

Posledná aktualizácia: 28.05.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 28.05.2020

Priemysel, obchod a občania v máji prejavili sklony k optimizmu, ale v službách sa dôvera prepadla na ďalšie historické dno

Celková dôvera podnikateľov a spotrebiteľov k súčasnému a budúcemu stavu ekonomiky v krajine sa v máji naďalej znižovala. Po aprílových prudkých nárastoch pesimizmu však došlo v piatom mesiaci aj k prejavom optimizmu a to v priemysle, čiastočne aj u spotrebiteľov a v obchode. Naopak pesimistickejšie videnie reality a budúcnosti sa prejavilo v službách a v stavebníctve. Vyplýva to z údajov dnes zverejnených Štatistickým úradom SR.

Trojmesačný kĺzavý priemer zastrešujúceho ukazovateľa - Indikátora ekonomického sentimentu (IES) po sezónnej úprave v máji oproti minulému mesiacu klesol o 11,6 bodu na hodnotu 72,2, čo predstavuje najnižšiu zaznamenanú hodnotu indikátora vôbec s výnimkou mája 2009, kedy sa naplno prejavila finančná kríza. V súhrne indikátor prierezovo zachytáva názory podnikateľov zo štyroch ekonomických oblastí – priemysel, stavebníctvo, maloobchod, služby a piatou oblasťou sú názory spotrebiteľov – občanov. Tri z piatich zložiek indikátora zaznamenali v máji posun k optimizmu.

„Podnikatelia aj spotrebitelia citlivo reagovali na všetky opatrenia súvisiace s koronavírusom. Májové odpovede reflektujú skutočnosť, že boli zbierané po prvej fáze uvoľňovania opatrení a  počas druhej a tretej fázy uvoľňovania. Prieskum v apríli sa realizoval ešte pred uvoľňujúcimi opatreniami,“ uviedla Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík.

Hodnota IES zaostávala v máji za úrovňou dlhodobého priemeru o 31,1 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 23 bodov.

Tri z piatich zložiek ukázali malý optimizmus

V máji 2020 sa prieskumu zúčastnilo 1524 podnikateľov a reprezentatívna vzorka 1 200 obyvateľov SR vo veku 16 a viac rokov. Celkový pohľad poskytli čiastkové indikátory za päť zložiek.

Indikátor dôvery v priemysle naznačil rast optimizmu v odvetví a dosiahol hodnotu -28,7 (+13,6 percentuálneho bodu voči aprílu). Súviselo to s vyššou očakávanou produkciou v najbližších troch mesiacoch.

Indikátor dôvery v stavebníctve klesol na úroveň  -47,0 a signalizoval ďalší pokles dôvery v odvetví, teda rast pesimizmu (-2,5 p. b. oproti predchádzajúcemu mesiacu). Výsledok ovplyvnilo nepriaznivejšie hodnotenie celkovej úrovne objednávok.

V odvetví maloobchodu v máji narástol optimizmus, Indikátor dôvery v obchode vzrástol na hodnotu -1,0 (+2,3 p. b. v porovnaní s aprílom). Pozitívnejšie podnikatelia hodnotili očakávané podnikateľské aktivity.

Indikátor dôvery v službách mal v máji naďalej klesajúci trend a dosiahol historicky ešte nižšie minimum -52,3 (-3 p. b. medzimesačne). Situáciu spôsobil rast negatívnych hodnotení aktuálnej podnikateľskej situácie a zníženie dopytu za posledné tri mesiace. Očakávaný dopyt oslovení podnikatelia hodnotili pozitívne.

Aj piata zložka  - spotrebiteľská atmosféra na Slovensku po minulomesačnom ráznom prepade ukázala optimistickejší pohľad. Sezónne upravený Indikátor spotrebiteľskej dôvery stúpol na hodnotu -38,1 (+3,8 p. b. voči aprílu).

Hodnoty jednotlivých indikátorov sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede sú maximálne pesimistické) do +100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Otázky v rámci spotrebiteľskej dôvery o inflácii a očakávanej nezamestnanosti sa interpretujú opačne (vyššie číslo je nárast pesimizmu). Hodnoty sú sezónne upravené.

Rast dôvery spotrebiteľov v máji

Celkovo Indikátor spotrebiteľskej dôvery zachytáva odpovede obyvateľov na 4 otázky  spomedzi 12 položených v rámci monitorovania nálad spotrebiteľov. Všetky 4 sa dotýkajú očakávaní na nasledujúci rok. Respondenti v máji prejavili nárast optimizmu pri troch otázkach -  najmä v očakávaniach finančnej situácie domácnosti a celkovej hospodárskej situácie a čiastočne aj v očakávaniach úspor v domácnosti. Hodnotenie vývoja nezamestnanosti sa takmer nezmenilo.

„Celkovo spomedzi 12 otázok spotrebitelia v máji optimistickejšie odpovedali na šesť a dve odpovede o očakávanej nezamestnanosti a podmienkach na sporenie zostali približne na úrovni minulého mesiaca. Pesimistické hodnotenia boli najmä pri aktuálnej finančnej situácii domácnosti, aktuálnej situácii v hospodárstve SR,“ zdôraznila Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka Sekcie podnikových štatistík Štatistického úradu SR.

Najpesimistickejšie hodnotenie sa dlhodobo dotýka očakávanej nezamestnanosti, v máji hodnota čiastkového indikátora pri tejto otázke dosiahla 61,8 bodu (v apríli to bolo 62,2), ale voči aprílu sa pesimizmu veľmi mierne znížil. Pri tejto otázke pesimizmus rastie s rastom čísla smerom k hodnote +100.

Silný pesimizmu sa prejavoval v máji aj v odpovediach o očakávanej hospodárskej situácii v krajine, čiastkový indikátor dosiahol -49,6 bodu (medzimesačne sa zlepšil o 5,2 p. b.) Pri tejto otázke pesimizmus rastie s poklesom čísla smerom k hodnote -100.

V porovnaní so situáciou pred rokom bol Indikátor spotrebiteľskej dôvery nižší o 31,5 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza o 19,1 bodu pod úrovňou dlhodobého priemeru.

Pri zachytení spotrebiteľskej atmosféry na Slovensku obyvatelia SR hodnotia konkrétne prejavy vývoja  ekonomiky a finančného hospodárenia svojej domácnosti. Časť otázok monitoruje možnosti domácnosti sporiť, resp. nakupovať predmety dlhodobej spotreby (kúpa osobného auta, realizácie stavebných úprav bývania a stavby, resp. kúpy domu, bytu, chaty, chalupy). Zistenia o náladách spotrebiteľov sú informáciou o ďalšom ekonomickom vývoji v krajine.

K téme sú zverejnené doplňujúce podrobnejšie informácie na www.statistics.sk vo forme Informatívnej správy a tabuliek s dátami (28. mája 2020 o 9:00 h).

Indikátor ekonomického sentimentu v máji 2020
Konjunkturálny prieskum v priemysle v máji 2020
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v máji 2020
Konjunkturálny prieskum v obchode v máji 2020              
Konjunkturálny prieskum v službách v máji 2020
Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v máji 2020

 

Zdrojové dáta v DATAcube.:

Indikátor ekonomického sentimentu [kp0001ms]
Konjunkturálny prieskum v priemysle (mesačný)[kp0002ms]
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve [kp0006ms]
Konjunkturálny prieskum v službách [kp0005ms]
Konjunkturálny prieskum v obchode [kp0004ms]
Spotrebiteľský barometer [kp0012ms]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov sa v máji ocitla na hojdačke pesimizmu a optimizmu Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy