Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Čisté príjmy na osobu v Trenčianskom kraji atakovali hranicu 500 eur

Čisté príjmy na osobu v Trenčianskom kraji atakovali hranicu 500 eur

Posledná aktualizácia: 20.11.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 20.11.2019

V Trenčianskom kraji minú na módu,odievanie a obuv najviac spomedzi ôsmich krajov SR.

Príjmy domácností v Trenčianskom kraji boli minulý rok druhé najvyššie na Slovensku  a dosiahli 497,60 € na osobu a mesiac. Túto pozíciu má kraj už štvrtý rok. Oproti roku 2017 vzrástli čisté príjmy o 19,20 eura, čo predstavovalo 4 % nárast. V porovnaní s priemernou hodnotou čistého príjmu za celú SR mali domácnosti kraja k dispozícii o 24,20 eura na osobu a mesiac viac. Vyššie príjmy dosahujú iba domácnosti v Bratislavskom kraji. Vyplýva to z porovnania čistých peňažných príjmov súkromných domácností za rok 2018 medzi krajmi SR, ktoré zverejnilo krajské pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne.

Spomedzi štyroch sledovaných hlavných zložiek príjmov najväčší podiel predstavovali príjmy z pracovnej činnosti 56,2 % a sociálne príjmy 29,4 %. Príjmy z vlastného súkromného podnikania vyčlenené pre potreby domácnosti tvorili 9,8 % a ostatné príjmy 4,6 %. Okrem príjmov z vlastného súkromného podnikania, ktoré medziročne klesli o 0,8 %, vzrástli všetky zložky čistých peňažných príjmov, najviac sociálne príjmy o 5,3 %. Sociálne príjmy na úrovni 146,20 eur na osobu a mesiac boli najvyššie zo všetkých krajov Slovenska.

Výdavky domácností v Trenčianskom kraji dosiahli 421,60 eura na osobu a mesiac (tiež druhé najvyššie v SR) a boli o 47,60 eura vyššie ako výdavky priemernej domácnosti v SR. Medziročne vzrástli o 2,2 %. Najvyšší rast bol zaznamenaný pri výdavkoch za potraviny a nealkoholické nápoje o 4,1 % a za hotely, kaviarne a reštaurácie o 3,9 %. Mierne klesli iba výdavky za odievanie a obuv o 0,1 % a za pošty a telekomunikácie o 0,3 %.

Podľa účelu takmer pätinu z čistých peňažných výdavkov v minulom roku vynakladali domácnosti v kraji za potraviny a nealkoholické nápoje (83,60 eura na osobu a mesiac). Nasledovali platby za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá tvoriace 15,4 % (65,10 eura na osobu a mesiac), súčasne to bol najnižší podiel vynaložený na tento účel medzi krajmi Slovenska. Tretí najvyšší podiel tvorili výdavky za dopravu s 11,8 % (49,90 eura na osobu a mesiac).

Trenčiansky kraj predbehol ostatné kraje vo výdavkoch za módu

Napriek tomu, že výdavky za odievanie a obuv medziročne mierne klesli, v porovnaní s ostatnými krajmi obyvatelia nášho kraja opäť minuli za odievanie a obuv najviac (25,50 eur na osobu a mesiac). Rovnako najvyššie výdavky medzi krajmi eviduje Trenčiansky región v míňaní na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu domácností (24,60 eura na osobu a mesiac).

Najväčší objem z výdavkov domácností tvorili výdavky za tovary a služby tzv. spotrebné výdavky 89,3 %. Z nich 80,8 % predstavovali výdavky za krátkodobé tovary a za služby (napr. potraviny, spotreba energií, farmaceutické výrobky), čo bol najnižší podiel medzi krajmi SR. Podiel výdavkov za strednodobé tovary tvoril 8,8 % (napr. odievanie, bytové textílie, údržba motorových vozidiel, knihy) a podiel výdavkov za tovary, ktorých spotreba bola viac ako päťročná, tvoril 10,4 % zo spotrebných výdavkov. Platby nespotrebného charakteru, ktoré zastrešujú napr. dane z majetku, poistenia, peňažné dary, splácanie pôžičiek, výdavky na väčšie opravy domu nad 1 400 eur, nákup akcií a podobne, tvorili 10,7 % z čistých peňažných výdavkov.

Zdroj údajov:
Príjmy, výdavky súkromných domácností SR za rok 2018 (simulované údaje)
Príjmy domácností [ps3001rr]
Výdavky domácností [ps3002rr]


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Čisté príjmy na osobu v Trenčianskom kraji atakovali hranicu 500 eur Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy