Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európsky deň štatistiky 2021: Štatistika je vakcína v boji proti vírusom dezinformácií
Print Mail TW FB WA

Európsky deň štatistiky 2021: Štatistika je vakcína v boji proti vírusom dezinformácií

Posledná aktualizácia: 21.10.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 20.10.2021

ŠÚ SR ku dňu štatistiky zverejnil viacero nových štatistických informácií, jednou z nich sú vizualizácie vybraných ukazovateľov z projektu KRAJSKÉ MESTÁ SR o realizačných cenách bytov

Takmer 100-tisíc štatistikov a matematikov v Európskej únii, pre ktorých štatistika predstavuje aj zamestnanie sa dnes v rámci príležitosti Európskeho dňa štatistiky (EDŠ) 2021 spojilo pod heslom - Štatistika je vakcína na ochranu demokracie a nástroj boja proti vírusu dezinformácií.

Ako zdôraznil Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR - „význam kvalitných dát v súčasnom, rýchlo sa meniacom svete s mnohými informačnými kanálmi rastie. Kvalitné štatistické údaje sú najlepším nástrojom na množstvo dezinformačných informácií v spoločnosti.“

Oficiálne štatistiky sú podľa A. Balleka dôveryhodným zdrojom informácií o sociálno-ekonomickom vývoji pre rozhodnutia prijímané politikmi, podnikmi, ako aj občanmi.

Európsky deň štatistiky si pripomíname už šiestykrát. Raz za päť rokov sa pripomína tiež Svetový deň štatistiky, ktorý je na základe rozhodnutia Štatistickej divízie OSN stanovený na každý piaty rok (naposledy v roku 2020).

Ceny bytov v krajských mestách

Pri príležitosti EDŠ 2021 Štatistický úrad SR dnes zverejnil viacero nových štatistických informácií v rôznych formách s cieľom zvýšiť povedomie laickej i odbornej verejnosti občanov o význame oficiálnych štatistík v spoločnosti. Patria medzi ne aj vizualizácie vybraných ukazovateľov z projektu KRAJSKÉ MESTÁ SR.

Spolu v piatich krajských mestách SR sa priemerná cena predávaných bytov v bytových domoch počas roka 2020 udržala pod úrovňou 100-tisíc eur za byt. Išlo o Žilinu, Banskú Bystricu, Košice, Prešov a Trenčín. Mesto pod Trenčianskym hradom malo súčasne najlacnejšie byty spomedzi osem krajských miest vôbec, v roku 2020 sa v ňom byty kupovali v priemere za 76,6 tisíca eur, na druhom mieste boli Košice s predajnou hodnotu bytu necelých 87-tisíc eur.

V troch krajských mestách Bratislava, Trnava a Nitra bola priemerná cena predávaných bytov nad úrovňou 100-tisíc eur, najdrahšie sa predávali byty v hlavnom meste Bratislava za takmer 139-tisíc eur.

Štatistický úrad SR sa aj tento rok pripája k Európskemu dňu štatistiky 2021 zverejnením viacerých nových dát v atraktívnych formách:

Čo nové prinášame?

KRAJSKÉ MESTÁ SR - vizualizácie troch ukazovateľov z nového produktu, ktoré interaktívne zobrazujú vývoj podielu seniorov na obyvateľstve, množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu a priemerné ceny nehnuteľností v rokoch 2010 až 2020.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA V ČÍSLACH 2021 - informatívno-propagačná publikácia, ktorá prostredníctvom vizualizácií zobrazuje približne 130 vybraných ukazovateľov o ekonomickom, sociálnom a demografickom vývoji na Slovensku.

DEMOGRAFIA EURÓPY - slovenská verzia novej interaktívnej publikácie, zameraná na vývoj populácie v Európe, ktorá obsahuje vybrané dáta za posledných 15 rokov za SR aj ostatné krajiny EÚ. Prináša užitočné informácie vo vizuálne zaujímavej forme k témam:

 • Štruktúra obyvateľstva, vývoj počtu žien a mužov, vekových skupín obyvateľstva
 • Pohyb obyvateľstva, vývoj pôrodnosti, úmrtnosti a prirodzenom prírastku obyvateľstva
 • Populačná rozmanitosť, vývoj migrácie a mobility občanov EÚ, rozdiely vo vidieckych a mestských oblastiach
 • Rodinný stav, vývoj sobášnosti, rozvodovosti a súvisiacich ukazovateľov

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Európsky deň štatistiky 2021: Štatistika je vakcína v boji proti vírusom dezinformácií Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy