Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
V SR je každý šiesty obyvateľ ohrozený chudobou, ale situácia sa za desať rokov výrazne zlepšila

V SR je každý šiesty obyvateľ ohrozený chudobou, ale situácia sa za desať rokov výrazne zlepšila

Posledná aktualizácia: 18.10.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 18.10.2019

Slovensko patrí ku krajinám najmenej ohrozenou chudobou a sociálnym vylúčením v EÚ

Rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia je na Slovensku ohrozených 16,3 % obyvateľov Slovenska, čo predstavuje približne 872-tisíc osôb. Slovensko má tretí najnižší podiel obyvateľov v tomto riziku spomedzi 28 štátov EÚ. Potvrdili to výsledky Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC) za rok 2018. Za posledných desať rokov sa pritom počet ľudí žijúcich v spomínanom riziku na Slovensku výrazne znížil, v roku 2008 bolo chudobou ohrozených 20,6 % obyvateľov, čo predstavovalo 1,11 milióna osôb. Najväčší podiel ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v rámci SR je v Prešovskom kraji (23,1 %) a Banskobystrickom kraji (22,3 %). ŠÚ SR vydáva tieto dáta v súvislosti s Medzinárodným dňom boja proti chudobe, ktorý sme si pripomenuli tento týždeň.

Chudoba sa pritom v európskom meradle v rámci EU SILC meria troma rôznymi spôsobmi. Rizikom chudoby a sociálnym vylúčením sú ohrození ľudia vtedy, keď ich život zasahuje minimálne jeden z troch sledovaných ukazovateľov, teda trpia alebo príjmovou chudobou alebo závažným materiálnym nedostatkom v niektorej z 9 sledovaných oblastí, prípadne žijú v domácnosti s veľmi nízkou intenzitou práce.

Z medzinárodného hľadiska patrí Slovensko ku krajinám s najnižšou mierou chudoby a sociálneho vylúčenie v EÚ. Podľa posledných dát za členské krajiny EÚ bola SR na tretej priečke.
Najnižší podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením dosahuje v EÚ už len Česká republika (12,2 %) a Slovinsko (16,2 %). Najväčší problém s chudobou, teda najväčší podiel obyvateľov ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením majú Bulharsko (32,8 %), Rumunsko (32,5 %) a Grécko (31,8 %).
V celej Európskej únii (EÚ) je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 109,2 milióna ľudí, čo predstavuje 21,7 % obyvateľstva (dáta z roku 2018). Ku krajinám s nadpriemerným podielom obyvateľov zasiahnutých chudobou patria napríklad Chorvátsko, Španielsko, Taliansko, Írsko alebo Pobaltské krajiny.

Prešovský a Banskobystrický región majú trojnásobný podiel ohrozených chudobou ako Bratislavský kraj

Súčasne platí, že chudoba a sociálne vylúčenie ohrozujú Slovákov v regiónoch rozdielne. Najvyššiu mieru rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia prevyšujúcu celoslovenský priemer (16,3 %) majú celkovo štyri z ôsmych krajov. Najväčší podiel ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením s výrazne vyšším číslom ako je priemer SR je v Prešovskom kraji (23,1 %) a Banskobystrickom kraji (22,3 %). Horšia situácia (nadpriemerný počet ohrozených) je aj v Košickom kraji (20,3 %) či v Žilinskom kraji (17,9 %).

Z pohľadu regiónov sú najmenej ohrození ľudia v Bratislavskom kraji (7,9 %). Pod celoslovenským priemerom sú regióny Nitrianskeho kraja (13,1 %), Trnavského kraja (11,2 %) a Trenčianskeho kraja (10,6 %).

Sedem z ôsmich krajov dokázalo dlhodobo znížiť mieru chudoby

Situácia v krajoch sa pritom v priebehu desiatich rokov (od roku 2008) tiež výrazne zlepšila. V roku 2008 bola miera chudoby a sociálneho vylúčenia vo všetkých ôsmych samosprávnych krajoch s výnimkou jedného vyššia a to od 1,0 percentuálneho bodu (p. b.) až do 8,7 percentuálneho bodu. V uvedenom období najvýraznejšie klesol podiel obyvateľov ohrozených chudobou na západe Slovenska, napríklad Trenčiansky región mal ešte v roku 2008 celkovo 19,3 % obyvateľov vystavených riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, ale v roku 2018 vykazoval o polovicu nižšie čísla.

Výrazný posun k lepšiemu dosiahol Nitriansky kraj, kde podiel obyvateľov vystavených riziku chudoby a sociálneho vylúčenia dosahoval v roku 2008 až 20,6 % obyvateľov, aktuálne je o 7,5 p. b. nižší. Jediným regiónom, ktorý v priebehu desať rokov neznížil podiel ľudí ohrozených chudobou je Žilinský kraj, pred desiatimi rokmi bolo rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia ohrozených 17,7 %, v súčasnosti je to 17,9 % (rok 2018).

ŠÚ SR je zapojený do zisťovania o chudobe, presnejšie do Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC), od roku 2005. Dáta sú porovnateľné pre všetky krajiny EÚ a sú východiskom pre hodnotenie životnej úrovne obyvateľstva ako aj podkladom pre opatrenia vedúce k rastu kvality života.

TS Eurostatu - Downward trend in the share of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU k Medzinárodnému dňu boja proti chudobe s dátami o chudobe a sociálnom vylúčení v EÚ

Najnovšie publikácie k EU SILC 2018:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews V SR je každý šiesty obyvateľ ohrozený chudobou, ale situácia sa za desať rokov výrazne zlepšila Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy