Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Odborné konferencie pomohli odborníkom hľadať odpovede na výzvy v oblasti štatistiky a demografie
Print Mail TW FB WA

Odborné konferencie pomohli odborníkom hľadať odpovede na výzvy v oblasti štatistiky a demografie

Posledná aktualizácia: 17.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 16.09.2021

Špičky slovenskej demografie a štatistiky hovorili o aktuálnych odborných výzvach na dvoch konferenciách, ktoré sa konali druhý septembrový týždeň v priestoroch banskobystrického pracoviska Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu SR. Realizátorom 20. Slovenskej štatistickej konferencie a 18. Slovenskej demografickej konferencie bola SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ v spolupráci so ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SR a EKONOMICKOU FAKULTOU UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI.

 „Hodnotné prezentácie a diskusie odborníkov dlhodobo významne prispievajú k zvýšeniu kvality a spoločenskej hodnoty štatistiky na Slovensku,“ uviedol k stretnutiu Alexander Ballek predseda ŠÚ SR.

Predseda Štatistického úradu Alexander Ballek sa prihovoril k odborníkom:V rámci odborných príspevkov sa hovorilo o význame štatistických informácií v čase pandémie COVID-19. V zaujímavých príspevkoch sa pracovníci ŠÚ SR a pozvaní hostia venovali tiež odrazu pandémie v úmrtnostných pomeroch Česka a Slovenska, ako aj konkrétnym zmenám vo vývoji úmrtnosti a v príčinách smrti v SR v posledných piatich rokoch. Zástupcovia ŠÚ SR predstavili okrem iného zaujímavé novinky a zmeny pri realizácii štatistických zisťovaní v domácnostiach, ktoré vyplývajú z novej európskej legislatívy pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek (IESS).

Zaujímavé príspevky hostí sa venovali napríklad determinantom miezd vo vybraných odvetviach hospodárstva či aktívnemu starnutiu na Slovensku.

Súčasne riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková a špecialisti z jej veľkého tímu predstavili odborníkom inovatívne prvky a skúsenosti s najväčším projektom desaťročia - Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021.

Záujem vzbudili tiež informácie o ďalších vyvolaných pozitívach sčítania pri odstraňovaní nezrovnalostí dát o skutočnom počte obyvateľov medzi referenčnými dátami ŠÚ SR, Registrom fyzických osôb (ministerstvo vnútra) a obecnou evidenciou. Tieto údaje sú kľúčom k financovaniu samospráv.

Pozvaní hostia sa vo svojich príspevkoch venovali aj dlhodobému demografickému vývoju na Slovensku, transformácii rodinného a reprodukčného správania, pokračujúcej transformácii rodinného a reprodukčného správania či analýze mimomanželskej plodnosti žien, ako aj trendom v rozvodovosti na Slovensku.

Fotografie z podujatie nájdete tiež na stránke SDSS.


Ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Odborné konferencie pomohli odborníkom hľadať odpovede na výzvy v oblasti štatistiky a demografie Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy