Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
COVID-19 POMOC PODNIKATEĽOM: Nájdite si údaje do tlačiva pre kompenzáciu
Print Mail TW FB WA

COVID-19 POMOC PODNIKATEĽOM: Nájdite si údaje do tlačiva pre kompenzáciu

Posledná aktualizácia: 11.02.2021
Pomoc podnikateľom - obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 11.05.2020

Ako v Registri organizácií ŠÚ SR rýchlo nájsť predmet prevažujúcej činnosti a právnu formu podnikania pre vyplnenie žiadostí

Aktuálne jedným z najčastejších problémov podnikateľov pri vypĺňaní niekoľkých druhov ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO / PAUŠÁLNEHO PRÍSPEVKU je identifikácia PREDMETU PREVAŽUJÚCEJ ČINNOSTI v tlačivách. Štatistický úrad SR preto vydáva pomôcku, ktorá ho pomôže identifikovať. Okruh prijímateľov, ako aj dokumentácia či tlačivá, sú zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk, ktorú spravuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Žiadosti sú súčasťou dokumentácie v rámci záchranného balíka, ktorým štát poskytuje kompenzácie podnikateľskému sektoru za rôzne ujmy spôsobené pandémiou koronavírusu.


Obrázok - Žiadosť

PREDMET PREVAŽUJÚCEJ ČINNOSTI pre konkrétny podnikateľský subjekt, resp. samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) ako aj právnu formu nájdete v REGISTRI ORGANIZÁCIÍ zverejnenom na stránke Štatistického úradu SR podľa nasledujúceho návodu.

Postup pri vyhľadaní predmetu prevažujúcej činnosti a právnej formy: :

 • Otvorte si REGISTER ORGANIZÁCIÍ (link)
 • Vpíšte IČO (8 – miestne identifikačné číslo subjektu) alebo NÁZOV/MENO subjektu (uviesť názov subjektu alebo reťazec z názvu). Stačí jedno alebo druhé, nie je potrebné oboje.
 • Zadajte kontrolný kód zobrazený v šedej ploche. V prípade, ak je kontrolný kód ťažšie čitateľný, môžete si prehrať jeho zvukový záznam/ikonka Ilustračný obrázok , alebo stlačením  Ilustračný obrázok načítať nový kontrolný kód (vpravo).
 • Kliknite na vyhľadať / filtrovať,
 • Po zobrazení subjektu pod tabuľkou je treba kliknúť na text v kolónke pod názvom „Obchodné meno“, aby sa zobrazili ďalšie údaje.
 • V riadku „Hlavná činnosť“, je kód a text „Predmetu prevažujúcej činnosti“ podľa klasifikácie SK NACE.
 • V riadku „Právna forma“ je uvedený kód a text právnej formy subjektu.

Umelci, novinári, autori sú Fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa autorského zákona (Z. č. 185/2015 Z. z.) alebo podľa zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti (Z. č. 103/2014 Z.z.) nemajú pridelené IČO a súčasne nie sú povinne zapísané v žiadnom zdrojovom registri či evidencii, neuvádzajú teda ani „Právnu formu“, ani „Predmet prevažujúcej činnosti SK NACE“ v tlačivách. Tieto osoby nie sú vedené ani v tomto Registri organizácií ani v žiadnom inom registri alebo zozname.

Ilustračný obrázok

Po kliknutí na „obchodné meno“ sa otvoria detailné údaje. V riadku „Hlavná činnosť“ sa zobrazuje 5-miestne číslo a názov prevažujúcej podnikateľskej činnosti - HLAVNÁ ČINNOSŤ.


Ilustračný obrázok


„Register organizácií“ je možné nájsť aj preklikaním z titulnej stránky webového sídla Štatistického úradu SR
www.statistics.sk/Databázy/Register organizácií.


Ilustračný obrázok


 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews COVID-19 POMOC PODNIKATEĽOM: Nájdite si údaje do tlačiva pre kompenzáciu Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy