Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
AKTUALITA: Zverejnenie aktuálnych údajov o deficite a dlhu SR k októbru 2021
Print Mail TW FB WA

AKTUALITA: Zverejnenie aktuálnych údajov o deficite a dlhu SR k októbru 2021

Posledná aktualizácia: 19.10.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 19.10.2021

Štatistický úrad SR zverejní na svojej internetovej stránke v stredu 20. októbra 2021 o 9.00 h Správu o deficite a dlhu za roky 2017-2021 predloženú Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2021. Aktuálna správa bude obsahovať spresnené predbežné dáta o deficite a dlhu za rok 2020, ktoré boli prvýkrát reportované v apríli, ako aj spresnené údaje od roku 2017.

Slovenská republika je povinná vykazovať údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre účely posúdenia plnenia tzv. Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu. V rámci tohto pravidla sa pravidelne, dvakrát ročne zasiela Eurostatu správa s údajmi, a to vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews AKTUALITA: Zverejnenie aktuálnych údajov o deficite a dlhu SR k októbru 2021 Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy