Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konferencia „Štatistika – zrkadlo spoločnosti“

Konferencia „Štatistika – zrkadlo spoločnosti“

Posledná aktualizácia: 26.10.2016 | Počet zobrazení: 19416
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 16.06.2016

Pod záštitou Štatistického úradu Európskej únie (Eurostat) pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ a Európskeho dňa štatistiky zorganizoval Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 25.10. 2016 v Bratislave odbornú konferenciu Štatistka – zrkadlo spoločnosti

Podujatie bolo zamerané na vzťahy Štatistického úradu Slovenskej republiky ako producenta oficiálnych štatistických údajov s ich používateľmi z akademickej a vedeckej obce, verejnej správy, peňažníctva a poisťovníctva, podnikateľskej sféry a médií.

Podľa zástupkyne generálneho riaditeľa Eurostatu Mariany Kotzeva je v súčasnosti potrebné s užívateľmi oficiálnej štatistiky viesť permanentný a priamy dialóg. Podpredseda Štatistického úradu SR František Bernadič v tejto súvislosti zdôraznil, že komunikácia s užívateľmi, respondentmi, médiami a ostatnými zainteresovanými stranami je prioritou úradu.

Z ďalších odborných tém rezonovali najmä: včasnosť, relevantnosť a kvalita štatistických dát, problematika sezónneho očisťovania v časových radoch, hľadanie rovnováhy medzi záujmami používateľov údajov a spravodajskými jednotkami, ale aj zachovávanie štatistickej dôvernosti v súlade s príslušnou európskou aj národnou legislatívou. Účastníci konferencie sa zhodli na dôležitosti oficiálnej štatistiky, ktorá je základom pre tvorbu prognóz, respektíve pre dobré rozhodnutia v oblasti riadenia spoločnosti a podnikania.

Program konferencie „Štatistika – zrkadlo spoločnosti“ (pdf - 986 kB)

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/konf Konferencia „Štatistika – zrkadlo spoločnosti“ Z6_VLP8BB1A0OVKC0AT9KKCQK2IU6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Konferencia „Štatistika – zrkadlo spoločnosti“