Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Slovenské predsedníctvo vo V4 v oblasti štatistiky
Print Mail PDF TW FB WA

Slovenské predsedníctvo vo V4 v oblasti štatistiky

Posledná aktualizácia: 25.01.2023 | Počet zobrazení: 771

Ilustračný obrázok

Vyšehradská skupina (V4) je neformálnym zoskupením 4 stredoeurópskych krajín, ktoré spája nielen geografická blízkosť, ale aj členstvo v EÚ, NATO a mnohých medzinárodných organizáciách, podobné hospodárske podmienky, kultúrne a historické hodnoty. Zoskupenie V4 vzniklo po politických zmenách a rozpade socialistického bloku vo februári 1991, kedy v maďarskom Visegráde podpísali najvyšší predstavitelia pôvodných troch členov – ČSFR, Poľska a Maďarska Vyšehradskú deklaráciu, ktorou položili základy budúcej úzkej spolupráce v rôznych oblastiach spoločného záujmu. Po rozpade ČSFR v roku 1993 pokračovala regionálna spolupráca Maďarska a Poľska s nastupujúcimi krajinami – Slovenskou a Českou republikou a realizuje sa aj v tomto období, kedy V4 predsedá Slovenská republika.

Predsedníctva vo V4 sa striedajú v rámci ročných rotácií podľa nasledovného harmonogramu:

  • 1. júl 2022 - 30. jún 2023 Slovenská republika
  • 1. júl 2023 – 30. jún 2024 Česká republika
  • 1. júl 2024 - 30. jún 2025 Poľská republika
  • 1. júl 2025 – 30. jún 2026 Maďarská republika

Práve prebiehajúce predsedníctvo Slovenska je jeho šiestym predsedníctvom vo V4. Centrálnym koordinačným orgánom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a národní vyšehradskí koordinátori. Základom aktivít je program predsedajúcej krajiny, ktorý schvaľujú predsedovia vlád krajín V4 na samitoch V4, priority a formy spolupráce pre jednotlivé oblasti sú rozpracované v rezortných plánoch spolupráce. O finančnú podporu plánovaných aktivít je možné požiadať Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý je od roku 1999 jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4. Fond podporuje projekty z oblasti kultúry, vzdelávania a budovania kapacít, inovácií a sociálneho rozvoja.

Program predsedníctva SR vo V4 v slovenskom jazyku (PDF – 170 kB)

Program predsedníctva SR vo V4 v anglickom jazyku (PDF – 152 kB)

Illustrative image

Slovenské predsedníctvo vo V4 v oblasti štatistiky

Aktivity v rámci slovenského predsedníctva vo V4 v oblasti štatistiky boli schválené na stretnutí predsedov štatistických úradov V4, ktoré sa uskutočnilo na pôde Štatistického úradu Slovenskej republiky 29. novembra 2022.

Ilustračný obrázok

Obrázok: Predsedovia štatistických úradov V4: Marek Rojíček (prvý zľava) – Český štatistický úrad (ČSÚ), Peter Peťko – Štatistický úrad Slovenskej republiky, Dominik Rozkrut  – Štatistický úrad Poľska (GUS) a Gabriella Vukovich – Štatistický úrad Maďarska (KSH). 

Partnerstvo medzi štatistickými úradmi V4 sa zameria najmä na zdieľanie informácií o používaných postupoch a metodikách, prípadne širšiu výmenu údajov a nastavenie efektívnej spolupráce aj po skončení slovenského predsedníctva.

Spolupráca sa zameria na dôležité štatistické témy, ako je modernizácia cenových štatistík a nové výzvy po ukončení Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Úrad plánuje zrealizovať aj workshop na tému využívania geopriestorových informácií pre zostavovanie oficiálnych štatistík. Dôležité národné ukazovatele týkajúce sa aktuálnych celospoločenských výziev predstaví úrad v spoločnej publikácii V4, tentoraz venovanej inflácii.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Vyšehradskej skupiny alebo na twitteri @V4_PRES.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/Slovensk%C3%A9%20predsedn%C3%ADctvo%20vo%20V4%20v%20oblasti%20%C5%A1tatistiky Slovenské predsedníctvo vo V4 v oblasti štatistiky Z6_VLP8BB1A08UQC06KTFF5CH2A91 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Slovenské predsedníctvo vo V4 v oblasti štatistiky