Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nitrianske štatistické dni

Nitrianske štatistické dni

Posledná aktualizácia: 08.04.2019

Konferencia Nitrianske štatistické dni si za viac ako desať rokov svojej existencie získala dobré meno medzi slovenskými matematikmi. Od roku 2015 sa koná raz za dva roky. V roku 2019 sa na pôde Katedry matematiky FPV UKF v Nitre uskutoční už desiate stretnutie slovenských matematikov a štatistikov v Nitre.

Tematické okruhy konferencie:

 • Matematická štatistika a pravdepodobnosť
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi
 • Demografické analýzy
 • Regionálna štatistika
 • Metodológia a prax zberu štatistických údajov
 • Aplikácie štatistických metód v pedagogickom výskume
 • Aktuálne otázky a problémy vyučovania štatistiky

Termín konferencie:

Štvrtok 4. apríl 2019 - Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,

Piatok 5. apríl 2019 - Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre


Workshop - Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre

Workshop bude zameraný na obsah a dostupnosť databáz a produktov Štatistického úradu Slovenskej republiky a Eurostat‐u:

 • - Šírenie štatistických informácií

 Štatistika jednoducho

 • - Čo nájdete na web stránke ŠÚ SR

Šírenie štatistických informácií na internete

 • - Databázy DATAcube. a STATdat.

 • - Vizualizačné nástroje ŠÚ SR a Eurostatu

Regionálna štatistika v európskom kontexte


Plagát pozvánky Workshop ŠÚ SR v Nitre (pdf, 140 kB )


Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/Nitrianske%20%C5%A1tatistick%C3%A9%20dni Nitrianske štatistické dni Z6_VLP8BB1A0O5C50QIJK92HL0OF5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Nitrianske štatistické dni