Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg aktualít
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.11.2019 |

Oznam o technickej odstávke informačného systému "Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“

ŠÚ SR oznamuje, že z dôvodu plánovanej technickej údržby dňa 11. 11. 2019 od 20:00 hod. dôjde k technickej odstávke informačného systému "Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“. Ukončenie údržby je 11. 11. 2019 o 23:59 hod.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

08.11.2019 |

Oznam o technickej odstávke elektronických služieb úradu

Štatistický úrad SR oznamuje, že z dôvodu technickej údržby budú dňa 8. 11. 2019 od 22.00 hod. do 24.00 hod. nedostupné elektronické služby úradu.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.10.2019 |

Oznam o technickej odstávke elektronických služieb úradu

Štatistický úrad SR oznamuje, že z dôvodu technickej údržby budú dňa 29. 10. 2019 od 16.00 hod. do 20.00 hod. nedostupné elektronické služby úradu.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.10.2019 |

Oznam o dočasnej nedostupnosti obsahu niektorých web stránok portálu ŠÚ SR

Oznam o dočasnej nedostupnosti obsahu niektorých web stránok portálu ŠÚ SR

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.10.2019 |

Oznam o technickej odstávke elektronických služieb úradu

Štatistický úrad SR oznamuje, že z dôvodu technickej údržby budú dňa 28. 10. 2019 od 22.00 hod. do 24.00 hod. nedostupné elektronické služby úradu.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.10.2019 |

Nová aplikácia informuje o vekovom zložení obyvateľov v mestách a obciach

ŠÚ SR prináša užitočné informácie zábavnou formou, napríklad dáta o počte a podiele mladých či seniorov v celkovom zložení obyvateľov v každej obci či meste ako aj rozdelenie obyvateľov podľa veku od 0 do 100 rokov.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

24.10.2019 |

Oznam o zverejnení štvrťročných revidovaných údajov HDP

Štatistický úrad SR začne od pondelka 28.10. 2019 o 9,00 hod zverejňovať na svojej internetovej stránke štvrťročné revidované údaje HDP v časovom rade 1. Q. 1995 – 2. Q. 2019 a vybrané makroekonomické tabuľky v bežných a stálych cenách.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.10.2019 |

Oznam o prebiehajúcej údržbe databázy DATAcube.

ŠÚ SR na Miletičovej 3 v Bratislave oznamuje, že z dôvodu plánovanej technickej údržby databázy DATAcube v dňoch 23. až 24. 10 2019 môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom databázy.

 
Európsky deň štatistiky 2019

18.10.2019 |

Slovensko prispelo k Európskemu dňu štatistiky novými publikáciami o Slovensku v kontexte EÚ

So zámerom upriamiť pozornosť na zaujímavé dáta a nové pohľady dokumentujúce životnú úroveň ako aj na možnosti ich využívania v bežnom každodennom živote už po štvrtýkrát Európa oslavuje Európsky deň štatistiky.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.10.2019 |

V SR je každý šiesty obyvateľ ohrozený chudobou, ale situácia sa za desať rokov výrazne zlepšila

Najväčší podiel ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v rámci SR je v Prešovskom kraji (23,1 %) a Banskobystrickom kraji (22,3 %).

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/aboutus/office.activites Katalóg aktualít Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0057 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti