Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prieskum dôveryhodnosti
Print Mail PDF TW FB WA

Prieskum dôveryhodnosti

Posledná aktualizácia: 12.12.2019 | Počet zobrazení: 59477

Jedným z hlavných cieľov stanovených v Stratégii rozvoja Štatistického úradu SR do roku 2022 je systematicky zvyšovať hodnotu inštitúcie a jej uznanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Plnenie uvedeného cieľa úrad monitoruje aj pomocou ukazovateľov dôveryhodnosť ŠÚ SR a miera využívania poskytovaných informácií verejnosťou. ŠÚ SR uskutočňuje prieskumy dôveryhodnosti prostredníctvom externej nezávislej organizácie jedenkrát za 2 roky, so zámerom zabezpečiť objektívnosť a nespochybniteľnosť výsledkov z pohľadu verejnosti. Prieskum v roku 2019 uskutočnila v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní nezávislá agentúra FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s.r.o. Cieľom prieskumu bolo zistiť, do akej miery prichádza verejnosť do styku so štatistickými informáciami a či Štatistickému úradu SR ako inštitúcii dôveruje.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 15. - 22. októbra 2019 na reprezentatívnej vzorke 1 021 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a región (kraj) bydliska. Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews), ktoré boli zaznamenané do dotazníka.

Podľa výsledkov prieskumu dôveru Štatistickému úradu SR vyjadrilo 64 % respondentov, čo je o 8 percentuálnych bodov viac ako v roku 2017.


/wps/portal/ext/aboutus/marketing/survey.of.credibility Prieskum dôveryhodnosti Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8724Q1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Marketingové aktivity /Prieskum dôveryhodnosti