Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prieskum dôveryhodnosti
Print Mail PDF TW FB WA

Prieskum dôveryhodnosti

Posledná aktualizácia: 18.04.2023 | Počet zobrazení: 81918

Jedným z hlavných cieľov Stratégie rozvoja Štatistického úradu SR do roku 2022 je systematicky zvyšovať hodnotu inštitúcie a jej uznanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Plnenie tohto cieľa úrad monitoruje aj pomocou ukazovateľov dôveryhodnosť Štatistického úradu SR a miera využívania poskytovaných informácií verejnosťou. Pre zabezpečenie objektívnosti a nespochybniteľnosti výsledkov z pohľadu verejnosti uskutočňuje Štatistický úrad SR prieskumy dôveryhodnosti prostredníctvom nezávislej organizácie jedenkrát za dva roky.

Štatistický úrad dlhodobo patrí k najdôveryhodnejším štátnym inštitúciám, o čom svedčí 4. miesto v rebríčku dôveryhodnosti dvanástich vybraných štátnych inštitúcií. Rovnakú pozíciu dosiahol úrad aj v predchádzajúcom prieskume v roku 2019.

V roku 2021 uskutočnila prieskum nezávislá agentúra FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu. Cieľom prieskumu bolo zistiť do akej miery prichádza verejnosť do styku so štatistickými informáciami a či Štatistickému úradu SR ako inštitúcii dôveruje. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 1. - 7. septembra 2021 na reprezentatívnej vzorke 1 002 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a región (kraj) bydliska. Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews) zaznamenaných do dotazníka.

Podľa výsledkov prieskumu Štatistickému úradu SR dôveruje 59 % respondentov.

Ilustračný obrázok - graf


/wps/portal/ext/aboutus/marketing/survey.of.credibility Prieskum dôveryhodnosti Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8724Q1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Marketingové aktivity /Prieskum dôveryhodnosti