Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Základné právne predpisy

Legislatíva

Všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Štatistického úradu SR a štatistické záväzné právne akty EÚ, ku ktorým bol Štatistický úrad SR určený zodpovedným na vnútroštátnej úrovni, za prijatie aplikačných opatrení.

Základné právne predpisy:

Číslo právneho predpisu Názov právneho predpisu
540/2001 Zákon z 29. novembra 2001 o štátnej štatistike
540/2001 Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/aboutus/legislation Základné právne predpisy Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720T4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Legislatíva