Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľné miesta - štátna služba

Voľné miesta - štátna služba

Posledná aktualizácia: 21.01.2020

Radca - sekcia sociálnych štatistík a demografie (prihlasovanie do 22.1.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/178 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení SODB a prierezových štatistík, odbor štatistiky obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. 02/50236549, resp. u riaditeľky odboru, v ktorom sa miesta obsadzujú, RNDr. Zuzany Podmanickej, tel.02/50236770.

Štátny radca - odbor štatistiky priemyslu, sekcia podnikových štatistík (prihlasovanie do 27.1.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/224 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore štatistiky priemyslu, sekcia podnikových štatistík, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, 02/50236218, resp. Ing. Romana Töröka, 02/50236310.

Samostatný radca - oddelenie produkčných štatistík, Pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave (prihlasovanie do 29.1.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/254 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii samostatný radca, v oddelení produkčných štatistík, odbor štatistiky obchodu, pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. 02/50236218, resp. u Ing. Anny Hlavenkovej, tel. 02/69250330.

Štátny radca - odbor metodiky a syntézy podnikových štatistík, sekcia podnikových štatistík (prihlasovanie do 29.1.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/258 obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore metodiky a syntézy podnikových štatistík, sekcia podnikových štatistík, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, 02/50236218, resp. Ing. Veroniky Törökovej, 02/50236286.

Štátny radca - odbor štatistiky poľnohospodárstva, sekcia podnikových štatistík (prihlasovanie do 29.1.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/261 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore štatistiky poľnohospodárstva, sekcia podnikových štatistík, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. u Ing. Petra Danka, tel. č. +421250236794.

Radca - odbor koordinácie štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky a registrov (prihlasovanie do 29.1.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/263 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v odbore koordinácie štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky a registrov, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. u Ing. Sylvia Jenovčíková, tel. +421250236229.


/wps/portal/ext/aboutus/jobs Voľné miesta - štátna služba Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Voľné miesta - štátna služba