Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľné miesta - štátna služba

Voľné miesta - štátna služba

Posledná aktualizácia: 12.09.2019

Radca - oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Bratislave, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici (prihlasovanie do 13.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5569 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení zberu údajov z terénnych zisťovaní v Bratislave, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +4212 50236549, resp. u Mgr. Romana Schiebera, tel. +4212 69250410.

Štátny radca - oddelenie sčítania obyvateľov, domov a bytov a prierezových štatistík, sekcia sociálnych štatistík a demografie (prihlasovanie do 13.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5575 na obsadenie 5 štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radca, v oddelení SODB a prierezových štatistík, odbor štatistiky obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. 02/50236549, resp. u riaditeľky odboru, v ktorom sa miesta obsadzujú, RNDr. Zuzany Podmanickej, tel.02/50236770.

Štátny radca - pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave (prihlasovanie do 13.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5582 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, Pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. u Ing. Silvie Szabovej, tel. +42126925100.

Štátny radca - sekcia podnikových štatistík (prihlasovanie do 18.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5616 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore prierezových štatistík, sekcia podnikových štatistík, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, 02/50236549, resp. RNDr. Edity Novotnej, 02/50236314.

Radca - oddelenie produkčných štatistík, pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave (prihlasovanie do 20.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5672 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení produkčných štatistík, odbor štatistiky obchodu, pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. 02/50236549, resp. u Ing. Anny Hlavenkovej, tel. 02/69250330.

Radca - sekcia všeobecnej metodiky a registrov (prihlasovanie do 20.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5673 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v odbore koordinácie štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky a registrov, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236549, resp. u Ing. Sylvia Jenovčíková, tel. +421250236229.


/wps/portal/ext/aboutus/jobs Voľné miesta - štátna služba Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Voľné miesta - štátna služba