Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľné miesta - štátna služba

Voľné miesta - štátna služba

Posledná aktualizácia: 15.10.2019

Štátny radca - sekcia všeobecnej metodiky a registrov (prihlasovanie do 16.10.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/6434 na obsadenie 2 štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radca, v oddelení správy registra právnických osôb a podnikateľov (RPO), odbor registrov a klasifikácií, sekcia všeobecnej metodiky a registrov, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236549, resp. u Ing. Marta Mravcová, tel. +421250236429.

Radca - sekcia sociálnych štatistík a demografie (prihlasovanie do 17.10.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/6499 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení SODB a prierezových štatistík, odbor štatistiky obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. 02/50236549, resp. u riaditeľky odboru, v ktorom sa miesta obsadzujú, RNDr. Zuzany Podmanickej, tel.02/50236770.

Štátny radca - pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave (prihlasovanie do 18.10.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/6494 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, Pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. u Ing. Silvie Szabovej, tel. +42126925100.

Hlavný štátny radca - riaditeľ odboru prevádzky informačných systémov, sekcia informačných systémov (prihlasovanie do 24.10.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/6613 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – riaditeľ odboru prevádzky informačných systémov, sekcia informačných systémov, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. u Mgr. Jaroslava Ivanca, tel. +421250236250.


/wps/portal/ext/aboutus/jobs Voľné miesta - štátna služba Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Voľné miesta - štátna služba