Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľné miesta - štátna služba

Voľné miesta - štátna služba

Posledná aktualizácia: 04.06.2021

Radca - odbor koordinácie štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky a registrov (prihlasovanie do 11.6.2021)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2021/1808 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v odbore koordinácie štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky a registrov, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie k výberovému konaniu získate u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236328. Informácie o štátnozamestnaneckom mieste: Ing. Sylvia Jenovčíková, tel. +421250236229.

Štátny radca - oddelenie analýz a šírenia údajov štatistiky zahraničného obchodu, sekcia makroekonomických štatistík (prihlasovanie do 11.6.2021)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2021/1812 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v oddelení analýz a šírenia údajov štatistiky zahraničného obchodu, odbor štatistiky zahraničného obchodu, sekcia makroekonomických štatistík, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie k výberovému konaniu získate u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421 2 50236328. Informácie o štátnozamestnaneckom mieste: Mgr. Alžbeta Ridzoňová, tel. +421 2 50236583.

Radca - odbor demografie, Pracovisko ŠÚ SR v Trnave (prihlasovanie do 11.6.2021)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2021/1830 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v odbore demografie, Pracovisko ŠÚ SR v Trnave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie k výberovému konaniu získate u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236328. Informácie o štátnozamestnaneckom mieste: Mgr. Zuzana Vavrová, telefónne číslo +421335566216.

Samostatný radca - odbor spracovania údajov zahraničného obchodu, Pracovisko ŠÚ SR v Trnave (prihlasovanie do 11.6.2021)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2021/1813 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii samostatný radca, v odbore spracovania údajov zahraničného obchodu , Pracovisko ŠÚ SR v Trnave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie k výberovému konaniu získate u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236328. Informácie o štátnozamestnaneckom mieste: PaedDr. Milan Války , telefónne číslo +421335566236./wps/portal/ext/aboutus/jobs Voľné miesta - štátna služba Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Voľné miesta - štátna služba