Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európsky štatistický systém

Európsky štatistický systém

Posledná aktualizácia: 07.06.2019 | Počet zobrazení: 57162

Európsky štatistický systém predstavuje partnerstvo medzi štatistickým orgánom Európskej únie (EÚ), ktorým je Európska komisia (Eurostat), národnými štatistickými inšitúciami a ďalšími vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné v každom členskom štáte za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Do partnerstva sú zaradené i krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskeho združenia voľného obchodu.

Členské štáty získavajú údaje a zostavujú štatistiky pre národné účely a účely EÚ. Európsky štatistický systém (EŠS) pôsobí ako sieť, v ktorej je úlohou Eurostatu, v úzkej spolupráci s národnými štatistickými orgánmi, určovať metódy zosúladenia štatistík. Harmonizácia sa posúva takmer do všetkých oblastí štatistiky. Eurostat koordinuje spoluprácu s národnými štatistickými inštitúciami v rámci EŠS, s kandidátskymi štátmi a na európskej úrovni s ostatnými útvarmi Komisie, agentúrami, Európskou centrálnou bankou, medzinárodnými organizáciami, ako sú OECD, OSN, Medzinárodný menový fond a Svetová banka.

Prehľad o vývoji v európskej štatistike a objasnenie procesov jej modernizácie za predchádzajúci rok publikuje Eurostat vo výročných správach o Európskom štatistickom systéme. Správa o EŠS za rok 2017 (pdf - 6,6 MB) obsahuje informácie o organizačnej štruktúre EŠS a jeho kľúčových aktivitách v roku 2017.

Zoznam národných štatistických úradov a iných vnútroštátnych orgánov (pdf - 353 kB) zodpovedných za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky (aktualizované 5. júna 2019).

Internetová stránka o Európskom štatistickom systéme (EŠS) umožňuje jednoduchý prístup k relevantným informáciám o štruktúre a aktivitách Európskeho štatistického systému ako celku ako aj o jeho jednotlivých partneroch:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/latest-news

Úvodná intrenetová stránka EŠS ponúka najaktuálnejšie správy týkajúce sa života partnerov EŠS. Novinky, ako sú tlačové správy všetkých partnerov sú v RSS formáte:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/news-feeds

Štatistiky Európskej únie (EÚ 28) a štatistiky jednotlivých krajín zverejňuje Eurostat na svojej internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/eurostat

/wps/portal/ext/aboutus/ess Európsky štatistický systém Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3IK0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Európsky štatistický systém