Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Objednávky ŠÚ SR zoznam

Objednávky

Záznamov na stranu
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky Popis objednaného plnenia Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
013/22-230 17.1.22 18.1.22 Nákup tonerov pre tlačiarne, ktoré sú priamo pripojené k pracovným staniciam 1814.05
012/22-230 14.1.22 18.1.22 Kancelárske potreby pre KP 317.66
011/22-230 14.1.22 18.1.22 Prevoz kancelárskeho papiera (reprografia) z priestorov garáží, zo starého sídla ŠÚ SR Miletičova 3 Bratislava na nové sídlo ŠÚ SR Lamačská cesta 3/C v Bratislave. 300.0
010/22-230 13.1.22 18.1.22 Nákup ročnej licencie: -"Adobe Creative Cloud for teams All Apps MP ML Commecial (12 mesiacov) RENEWAL - 2 ks; - Adobe Creative Cloud for teams All Apps MP ML Commercial (12 mesiacov) NEW- 1 ks 3574.51
009/22-230 13.1.22 18.1.22 Vypracovanie návrhu zmluvy k zákazke "Vybudovanie informačného systému Register podnikov". 1800.0
2/2022-12000 12.1.22 12.1.22 oprava smerovky - služ. vozidlo 110.0
008/22-230 12.1.22 18.1.22 Celoročná objednávka na opravu, údržbu a brúsenie nožov do rezacieho zariadenia DAEHO DY-720 a opravu, údržbu šijacieho zariadenia FAVORIT. 900.0
007/22-230 10.1.22 18.1.22 Výmena skla s vodiacou lištou na sieťovej tlačiarni Minolta 106.32
006/22-230 7.1.22 18.1.22 Celoročná objednávka na kontrolu, servis a údržbu EPS v 2 budovách ŠÚ SR Miletičova 3 a Hanulova 5/c v Bratislave. 2900.0
005/22-230 7.1.22 18.1.22 Metodická, lagislatívna podpora a nadštandartná podpora k SOFTIP Profit a Konsolidácia na rok 2022 23362.56
004/22-230 7.1.22 18.1.22 Sprostredkovanie predaja vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia roč. 2021 - 1ks/1€ 30.0
4/2022-17000 5.1.22 10.1.22 Diagnostika poruchy chladničky Gorenje 3124W 35.0
003/22-230 4.1.22 14.1.22 Zabezpečenie ročnej obnovy licencií existujúceho antivírusového softvéru Kaspersky Endpoint Business Select (1 Year renewal) pre 1 380 užívateľov (PC, NB, server) 9886.32
3/2022-17000 3.1.22 10.1.22 Zabezpečenie činnosti BOZP a PPO na obdobie 01-12/2022 3822.6
2/2022-17000 3.1.22 10.1.22 Stravovacie kredity 877.5
2/2022-16000 3.1.22 10.1.22 stravné lístky na 01/22 1160.0
18200-1103/2022 3.1.22 7.1.22 Stravné jednotky (e-kupóny) na mesiac január 2022 823.75
1/2022-17000 3.1.22 10.1.22 Parkovanie služobného motorového vozidla PO 292 EU na parkovisku OD Prior Poprad na obdobie 01-12/2022 216.0
1/2022-16000 3.1.22 10.1.22 dobitie kreditov na stravovacie karty na 01/22 9010.0
1/2022-13000 3.1.22 3.1.22 Stravné jednotky (dobitie kreditu) zamestnancom na mesiac január 2022 1255.5
1/2022-12000 3.1.22 3.1.22 kredity - strava I. 535.5
1/1/2022-15000 3.1.22 5.1.22 Dobitie kreditov na stravu 1620.0
002/22-230 3.1.22 14.1.22 Zastupovanie zamestnancov recepcie ŠÚ SR. Celkový rozsah hodín práce do konca roka nepresiahne 350 hodín. 4959.5
001/22-230 3.1.22 12.1.22 Zabezpečenie parkovania pre návštevy ŠÚ SR v rámci sídla. Služba je zabezpečená vo vyhradených priestoroch prenajímateľa budovy Westend Plazza a to za finančnú úhradu (za skutočne spotrebované služby) 4900.0
368/21-230 29.12.21 30.12.21 Celoročná objednávka - priemerné mesačné ceny ojazdených automobilov na rok 2022 1200.0
365/21-230 29.12.21 30.12.21 Výkon odbornej prehliadky - revízie VTZ tlakových a plynových zariadení v budove ŠÚ SR na Hanulovej 5/c v Bratislave 673.1
367/21-230 23.12.21 31.12.21 Požadované úpravy softvérového diela ESŠÚ vychádzajú z požiadaviek uvedených v prílohe č.1 19260.0
366/21-230 21.12.21 30.12.21 1. Mandátny certifikát pre QESi 3 roky (prevydanie) + SIM čipová karta Monet 1 ks 120.0
364/21-230 20.12.21 30.12.21 Zálohovaný prívod 230V elektrickej energie do dátových rozvádzačov na 5, 6,7,8,9 NP 10635.72
363/21-230 20.12.21 30.12.21 Vypracovanie odborného stanoviska 3360.0
362/21-230 20.12.21 20.12.21 Skladané papierové utierky ZZ recyklované, 1 vrstvé, sivé/zelené, v počte 60 kartónov 854.64
361/21-230 17.12.21 20.12.21 Monitoring výstupov ŠÚ SR v médiách na dennej báze (podľa vopred zadaných variácií kľúčových slov) 1392.0
65/2021-12000 16.12.21 20.12.21 servis zabezp. systému - GA 300.0
64/2021-12000 16.12.21 20.12.21 filtre do kávovaru 110.0
360/21-230 16.12.21 20.12.21 Výmena motorového oleja a filtra a servisná prehliadka po druhom roku prevádzky mot. služ. vozidla Hyundai i30, ev.č. BL 307 ZM, vodič F. Kollár 250.0
359/21-230 16.12.21 20.12.21 Komunikačná cloud platforma pre online a hybridné stretnutia, konferencie a vzdelávania 30240.0
358/21-230 16.12.21 20.12.21 Právne zastupovanie v súdnych konaniach vedených s ÚVO vo veci nezákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy a vo veci určenia neplatnosti zmluvy k zákazke s názvom " Služby súvisiace s realizáciou štatistických zisťovaní o úplný 10680.0
63/2021-12000 15.12.21 16.12.21 servis kotlov Trnava 150.0
357/21-230 15.12.21 20.12.21 Stravné jednotky (e-kupóny) v počte 2 971 ks v hodnote 4,50 €/ks - pripísanie na elektronické stravovacie karty zamestnancov 13017.88
62/2021-12000 14.12.21 14.12.21 výmena tečúceho radiátora - SE 500.0
58/2021-13000 14.12.21 16.12.21 Nákup granulátu do neutralizačného boxu vykurovacieho systému 250.0
61/2021-12000 13.12.21 14.12.21 servis plyn. zariadenia SE 150.0
356/21-230 13.12.21 20.12.21 1. Mandátny certifikát pre QESi - 3r - oprávnenie 1006.; 2. Kvalifikovaný certifikát pre QESe - 3r. - oprávnenie 10000 PO; 3. Kvalifikovaný certifikát pre QESe - 3r. - oprávnenie 10000 KP 319.4
355/21-230 10.12.21 20.12.21 Celoročná objednávka k zabezpečeniu obsluhy plynovej kotolne v budove ŠÚ SR na Hanulovej 5/c, v Bratislave. V prípade zmeny majiteľa budovy ŠÚ SR v danom období, bude objednaná služba adekvátne krátená. 4200.0
354/21-230 10.12.21 20.12.21 USB kľúč Silicon Power Ultima, v počte 30 ks 115.2
353/21-230 10.12.21 20.12.21 Servis kotlov Buderus GB112 a servis MaR pre plynovú kotolňu v budove ŠÚ SR na Hanulovej 5/c v Bratislave. V prípade zmeny majiteľa budovy ŠÚ SR pred dňom výkonu servisu, bude objednaná služba zrušená. 620.4
352/21-230 10.12.21 20.12.21 Respirátory *FFP2, štandard EN 149:2001 + A1:2009 Notifikačná osoba: CE2163 , v počte 7 690 ks 845.9
57/2021-13000 9.12.21 10.12.21 Pracovný odev a pracovná obuv 80.0
351/21-230 9.12.21 9.12.21 Zabezpečenie dodávky plynu do 19 odberných miest pracovísk ŠÚ SR s predpokladaným množstvom odobratého plynu počas obdobie január - február 2022 cca 500 KWh. 154.07
350/21-230 9.12.21 9.12.21 Zabezpečenie dodávky elekttriny do 19 odberných miest pracovísk ŠÚ SR a predpokladaným množstvom odobratej elektrickej energie počas obdobia január - február 2022 cca 190 KWh. 387.9
349/21-230 9.12.21 9.12.21 Cyklické čistenie, kontrola oceľového komína a dymovodov v budove ŠÚ SR na Hanulovej 5/c, v Bratislave. V prípade zmeny vlastníka budovy ŠÚ SR v danom období, bude objednaná služba adekvátne krátená. 168.0
348/21-230 9.12.21 9.12.21 Celoročná objednávka k zabezpečeniu deratizácie a dezinsekcie 2 budov ŠÚ SR na Miletičovej 3 a na Hanulovej 5/c v Bratislave. V prípade zmeny majiteľa budovy ŠÚ SR v danom období, bude objednaná služba adekvátne krátená. 500.0
347/21-230 9.12.21 9.12.21 Zabezpečenie prístupu do realitného skeneru na rok 2022, ktorého súčasťou bude súbor mesačných dát, o cenách trhového nájomného za byty, podľa štruktúry nadefinovanej ŠÚ SR. 1440.0
346/21-230 9.12.21 9.12.21 Inštalácia kabeláže pre zapojenie videovrátnika do priestorov Kancelárie Predsedu, Safe Centra, Sekcie IS a Oddelenia krízového riadenia, bezpečnosti a utajovaných skutočností 12397.8
345/21-230 9.12.21 9.12.21 Oprava výfukového systému, na základe diagnostiky poruchy, na služobnom vozidle AUDI A6, č. BL 684 BU, vodič M. Bartek 3200.0
56/2021-13000 8.12.21 10.12.21 Vybavenie kuchyniek, fólie na zakrytie nábytku 130.0
70/2021-16000 7.12.21 8.12.21 kontrola a čistenie komínov plynovej kotolne 100.0
69/2021-16000 6.12.21 13.12.21 demontáž, montáž pneumatiky a vyváženie kolesa 85.0
65/2021-17000 6.12.21 21.12.21 Vysprávky a maľovanie miestnosti servera 350.0
344/21-230 6.12.21 9.12.21 Dodávka a montáž EZS a CCTV pre objekt ŠÚ SR Miletičova 3 a objekt Hanulova 5/c v Bratislave 9238.8
64/2021-17000 3.12.21 8.12.21 Prehliadka a prípadná výmena vypínačov v kancelárii a WC na kontaktnom mieste Bardejov 90.0
60/2021-12000 2.12.21 2.12.21 servis PSN 70.0
59/2021-12000 2.12.21 2.12.21 odborné prehliadky prenosných el. spotrebičov 996.0
58/2021-12000 2.12.21 2.12.21 revízia HP - SE 120.0
343/21-230 2.12.21 9.12.21 Zálohovaný prívod 230V elektrickej energie (podlahové krabice + rack) na recepciu úradu 4609.8
342/21-230 2.12.21 9.12.21 Stravné jednotky (e-kupóny) v počte 6 466 ks v hodnote 4,50 €/ks - pripísanie na elektronické stravovacie karty zamestnancov, na základe Rámcovej zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet 28331.75
341/21-230 2.12.21 9.12.21 Diagnostika poruchy na služobnom vozidle AUDI A6, č. BL 684 BU, vodič M. Bartek 100.0
340/21-230 2.12.21 9.12.21 Pečiatka - Colop Printer 30 - 1 ks 9.48
18200-382/2021 2.12.21 17.12.21 Výmena filtračného zariadenia v počte 3 ks 249.0
68/2021-16000 1.12.21 2.12.21 stravovacia karta a kredit na ňu 100.0
67/2021-16000 1.12.21 2.12.21 kredity na stravovacie karty na 12/21 16065.0
66/2021-16000 1.12.21 2.12.21 stravné lískty na 12/21 125.0
57/2021-12000 1.12.21 1.12.21 kredity - strava XII. 2259.0
55/2021-13000 1.12.21 2.12.21 Dobitie stravných jednotiek zamestnancov na december 2021 2592.0
39/1/2021-15000 1.12.21 7.12.21 Dobitie kreditov na stravu 2554.5
339/21-230 1.12.21 9.12.21 Ročný online prístup na rok 2022 - Denník Pravda 168.0
338/21-230 1.12.21 9.12.21 Ročné predplatné tlače na rok 2022 837.9
337/21-230 1.12.21 9.12.21 HW a SW podpora 2 ks firefall-ov FortiGate ADC-200F a 1 ks FortiMail-VM02 10308.0
18200-382/2021 1.12.21 2.12.21 Stravné jednotky (e-kupóny) na mesiac December 2021 2907.0
336/21-230 30.11.21 2.12.21 Demontáž, odvoz a ekologická likvidácia 153 kovových regálov ( časť aj s nadstavbou), 58 ks plechových a kovových skríň a kovového náradia z kanc. priestorov budovy ŠÚ SR na Miletičovej 3 v Bratislave 5940.0
335/21-230 30.11.21 2.12.21 Tlač novoročných pozdravov - 150 ks 300.0
334/21-230 29.11.21 2.12.21 Toner HP CF 23X čierny - 5 ks 425.04
333/21-230 29.11.21 1.12.21 Výmena poškodeného náboja kolesa na vozidle PEUGEOT PARTNER, ev. č. BA 331 XE vodič L. Kompaník a vyrovnanie disku kolesa na 2 vozidlách 270.0
332/21-230 29.11.21 1.12.21 Servisná prehliadka podľa pokynov výrobcu pri 146 000 km, výmena motor. oleja, olej. filtra na služobnom motor. vozidle Škoda Octavia Kombi, ev. č. BL 413 GI - vodič. M. Hržič 100.0
331/21-230 29.11.21 1.12.21 Pečiatky COLOP PRINTER 10 (27 mm x 10 mm) modrá 52.8
1/2021-VK-16000 29.11.21 30.11.21 oprava ručnej brzdy,výmena oleja a filtra na AUS 410.0
330/21-230 26.11.21 1.12.21 Realizácia nadlimitnej zákazky podľa zákona o VO v súlade s bodom 3.3 zmluvy, ktorej predmetom bude vybudovanie informačného systému Register Podnikov 10800.0
65/2021-16000 25.11.21 1.12.21 stravné poukážky pre zamestnancov v KE 660.0
38/1/2021-15000 25.11.21 7.12.21 Oprava garážových brán -2ks na Framborskej ul. 500.0
23/21-14000 25.11.21 22.12.21 Nabíjačka na tablet Samsung USB-C EP 30.0
64/2021-16000 24.11.21 30.11.21 prípravné práce - oprava vodovod.prípojky v LC 350.0
54/2021-13000 24.11.21 24.11.21 Servisná prehliadka služobného vozidla HYUNDAI i20 Active 300.0
329/21-230 23.11.21 2.12.21 Požadované rozšírenie softvérového diela RPO vrátane úpravy príslušnej dokumentácie 67530.0
56/2021-12000 22.11.21 22.11.21 deratizácia budovy TT 100.0
328/21-230 22.11.21 2.12.21 Vypracovanie analýzy Ďalšieho postupu vo veci finančnej korekcie v projekte "Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe (RZÚ) a poskytnutie súvisiaceho právneho poradenstva. 3600.0
327/21-230 22.11.21 1.12.21 Pero Parker - 25 ks (1 ks/60,- € s DPH) 1500.0
18200-382/2021 22.11.21 26.11.21 Diagnostika a následná oprava klimatizačného zariadenia. 403.0
53/2021-13000 19.11.21 23.11.21 Odborná prehliadka 6 kusov ohrievačov TÚV 180.0
52/2021-13000 19.11.21 23.11.21 Nákup chladničky, odvápňovača, vodného filtra 360.0
326/21-230 19.11.21 23.11.21 Zabezpečenie portrétového fotenia vybraných zamestnancov ŠÚ SR pre účely propagácie a šírenia výsledkov SODB a ich komplexné retušovanie (35 ks). 840.0
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/orders Objednávky ŠÚ SR zoznam Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872AT0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Objednávky ŠÚ SR