Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Objednávky ŠÚ SR zoznam

Objednávky

Záznamov na stranu
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky Popis objednaného plnenia Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
16/2021-12000 10.6.21 10.6.21 komponenty PC 450.0
178/21-230 2.6.21 3.6.21 Stravné jednotky (e-kupóny) v počte 20 ks v hodnote 4,00 €/ks 77.9
177/21-230 2.6.21 3.6.21 Stravné jednotky (e-kupóny) v počte 6 474 ks v hodnote 4,50 €/ks 28366.8
15/2021-12000 2.6.21 2.6.21 prezutie pneumatík SL auto - DS 26.0
34/2021-17000 1.6.21 1.6.21 Stravné lístky 200.0
33/2021-17000 1.6.21 1.6.21 Kredit na stravovacie karty 2488.5
27/2021-16000 1.6.21 9.6.21 kredit na stravné karty 06/21 15450.0
26/2021-16000 1.6.21 9.6.21 stravné lístky na 06/21 2407.0
18200-382/2021 1.6.21 4.6.21 Nákup stravných jednotiek (dobitie kreditov) na mesiac jún 2021 3299.38
176/21-230 1.6.21 3.6.21 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - dve garáže v garážovom dome na Pionierskej ulici č. 10, v Bratislava, mestská časť Nové Mesto, v dvoch vyhotoveniach 1164.0
15/2021-13000 1.6.21 2.6.21 Stravné jednotky (dobitie kreditu) na mesiac jún 2021 2961.0
14/2021-12000 1.6.21 1.6.21 dobitie kreditov - strava VI. 1858.5
12/1/2021-15000 1.6.21 3.6.21 Dobitie kreditu na stravu zamestnancom na 6/2021 2826.0
2/2021-ZH-16000 31.5.21 9.6.21 diagnostika,výmena snímača kľuky, žiarovka na AUS 150.0
175/21-230 28.5.21 3.6.21 Objednanie 1 ks obnovenia licencie Enterprice Architect Professional Floating 94.8
11/1/2021-15000 28.5.21 3.6.21 Revízia poplachového systému 350.0
174/21-230 27.5.21 3.6.21 Realizácia nadlimitnej zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní v súlade s bodom 3.3 zmluvy, ktorej predmetom bude poskytnutie servisnej podpory prostredia SAS 10800.0
173/21-230 26.5.21 3.6.21 Ročné predplatné časopisov na rok 2022 200.0
172/21-230 26.5.21 3.6.21 Čistenie a výmena poškodených častí žľabov na Kaštiely a na Hospodárskej budove v Školiacom stredisku ŠÚ SR KNV 2592.0
171/21-230 25.5.21 3.6.21 Odvoz a ekologická likvidácia IT techniky 0.0
170/21-230 25.5.21 2.6.21 Revízna kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v budovách ŠÚ SR na Miletičova 3, Hanulova 5/c a v Školiacom stredisku Klátová Nová Vess 995.76
169/21-230 25.5.21 2.6.21 Reaktivácia licencie Disig Desktop Signer 3.0 24.0
168/21-230 21.5.21 26.5.21 1. Reforma zberu a spracovanie štatistických údajov vo verejnej správe. 2. INFOSTAT - sťahovanie. 3. Dopytové analýzy. 4. Elektronická správa registratúry v systéme NUNTIO. 12816.0
167/21-230 21.5.21 25.5.21 Nástroj (aplikácia) na komplexné riadenie kybernetickej bezpečnosti v prostredí ŠÚ SR v zmysle platnej legislatívy SR. 10680.0
166/21-230 21.5.21 25.5.21 Doplnkový materiál na viazanie hrebeňovej väzby 174.25
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/orders Objednávky ŠÚ SR zoznam Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872AT0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Objednávky ŠÚ SR