Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0066_03_2020_18000

Detail faktúry č. F_0066_03_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
mobilné hovory 2/2020
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
124.7
Číslo zmluvy / číslo objednávky
Z201937308_Z 12.12.2019
Dátum doručenia faktúry
11.3.20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Slovak Telekom a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
35763469
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0066_03_2020_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail last