Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0110_05_2020_18000

Detail faktúry č. F_0110_05_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
stravné lístky 5/2020
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
3040.0
Číslo zmluvy / číslo objednávky
DOH-2-43/2017-220 29.12.2017
Dátum doručenia faktúry
5/13/20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Ticket Service s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
52005551
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0110_05_2020_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014