Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0131_06_2019_18000

Detail faktúry č. F_0131_06_2019_18000

Popis fakturovaného plnenia
mobilné hovory 5/2019
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
49.8
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-3-10/2011-KE 23.2.2011
Dátum doručenia faktúry
6/24/19

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Orange Slovensko a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
35697270
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0131_06_2019_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014