Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0201_10_2021_18000
Print Mail TW FB WA

Detail faktúry č. F_0201_10_2021_18000

Popis fakturovaného plnenia
energie 9/2021 Spišská Nová Ves
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
28.76
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-4-1/2019-KE 23.1.2019
Dátum doručenia faktúry
10/18/21

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Spišská Nová ves
IČO
001610984

/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0201_10_2021_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014