Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0101_05_2020_18000

Detail faktúry č. F_0101_05_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
energie 3/2020 Rožňava
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
64.44
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-4-31/2016-KE 5.8.2016
Dátum doručenia faktúry
5/5/20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Rožňava
IČO
17335957
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0101_05_2020_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014