Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0197_10_2021_18000
Print Mail TW FB WA

Detail faktúry č. F_0197_10_2021_18000

Popis fakturovaného plnenia
vodné, stočné 7-9/2021 Michalovce
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
67.81
Číslo zmluvy / číslo objednávky
Dohoda o zabezpečení správy a poskytovaní služieb a médií v BZS Michalovce 28.1.1999
Dátum doručenia faktúry
12.10.21

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Správa budov s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Michalovce
IČO
36186406

/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0197_10_2021_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail last