Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0071_03_2020_18000

Detail faktúry č. F_0071_03_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
teplo 2/2020 SNV
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
127.22
Číslo zmluvy / číslo objednávky
Dohoda č.6/2001 27.9.2001
Dátum doručenia faktúry
18.3.20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Slovenská sporiteľňa a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
00151653
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0071_03_2020_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail last