Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0126_06_2019_18000

Detail faktúry č. F_0126_06_2019_18000

Popis fakturovaného plnenia
energie, služby 5/2019 Košice
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
2609.88
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML 3-6/2017 -KE 12.4.2017
Dátum doručenia faktúry
12.6.19

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Profit real s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Košice
IČO
36206598
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0126_06_2019_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail last