Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0072_03_2020_18000

Detail faktúry č. F_0072_03_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
prevádzkové náklady 2/2020 SNV
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
37.16
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-4-1/2019-KE 23.1.2019
Dátum doručenia faktúry
18.3.20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Spišská Nová Ves
IČO
00610984
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0072_03_2020_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail last