Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0068_03_2020_18000

Detail faktúry č. F_0068_03_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
poštovné 2/2020
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
131.2
Číslo zmluvy / číslo objednávky
povolenie 30/2008 RPC KE 17.12.2008
Dátum doručenia faktúry
13.3.20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Slovenská pošta a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Banská Bystrica
IČO
36631124
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0068_03_2020_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail last