Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0206_10_2021_18000
Print Mail TW FB WA

Detail faktúry č. F_0206_10_2021_18000

Popis fakturovaného plnenia
kancelársky materiál- perá a tuhy
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
45.14
Číslo zmluvy / číslo objednávky
18200-382/2021 19.10.2021
Dátum doručenia faktúry
10/25/21

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
ŠEFT a.s.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
31331131

/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0206_10_2021_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014