Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
F_0193_10_2021_18000
Print Mail TW FB WA

Detail faktúry č. F_0193_10_2021_18000

Popis fakturovaného plnenia
teplo 10/2021 Michalovce
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
56.2
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-3-72/2020-230 16.11.2020
Dátum doručenia faktúry
7.10.21

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Innogy Slovensko s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Bratislava
IČO
44291809

/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0193_10_2021_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /faktura detail last