Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0104_05_2020_18000

Detail faktúry č. F_0104_05_2020_18000

Popis fakturovaného plnenia
nájom parkovacích miest- Rožňava - 2.Q.2020
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
82.98
Číslo zmluvy / číslo objednávky
ZML-4-16/2012-KE 21.3.2013
Dátum doručenia faktúry
5/5/20

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Nemonica s poliklinikou sv. Barbory
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
Rožňava
IČO
36597341
/wps/portal/ext/aboutus/economy/last F_0104_05_2020_18000 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34A1 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /detail invoices 2014