Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr 2020

Počet: 2883
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0226_10_2020_18000 Motor Car Košice s.r.o. 28.8
F_0225_10_2020_18000 B-commerce SK, s.r.o. 239.0
F_0224_10_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 39.87
F_0223_10_2020_18000 Správa budov s.r.o. 65.33
F_0222_10_2020_18000 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory 82.98
F_0221_10_2020_18000 Profit real s.r.o. 2014.08
F_0220_10_2020_18000 NAY a.s. 119.6
F_0219-10_2020_18000 Slovenská pošta a.s. 57.3
F_0218_10_2020_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0217_10_2020_18000 Správa budov s.r.o. 41.36
F_0216_10_2020_18000 Správa budov s.r.o. 14.0
F_0215_10_2020_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 14.8
F_0214_10_2020_18000 O2 Business Services a.s. 94.62
F_0213_10_2020_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0212_10_2020_18000 Slovak Telekom a.s. 124.44
F_0211_10_2020_18000 ZSE Energia a.s. 50.0
F_0210_10_2020_18000 Ticket Service s.r.o. 2928.0
F_0209_10_2020_18000 ZSE Energia, a.s. 32.0
F_0208_10_2020_18000 Slovnaft a.s. 736.12
F_0207_10_2020_18000 JUDr.Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0206_10_2020_18000 JUDr.Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0205_09_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14.94
F_0204_09_2020_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 77.72
F_0203_09_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 37.27
F_0202_09_2020-18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.87
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/home.aboutus.economy.invoices.2020 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3447 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2012