Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr 2020

Počet: 2883
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0176_08_2020_18000 Domáci Servis s.r.o. 1351.4
F_0175_08_2020_18000 Domáci Servis s.r.o. 68.0
F_0174_08_2020_18000 O2 Business Services a.s. 269.85
F_0173_08_2020_18000 Slovak Telekom a.s. 125.32
F_0172_08_2020_18000 ZSE Energia a.s. 32.0
F_0171_08_2020_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0170_08_2020_18000 Ticket Servise s.r.o. 2908.0
F_0169_08_2020_18000 SLovak Telekom a.s. 15.1
F_0168_08_2020_18000 ZSE Energia a.s. 50.0
F_0167_08_2020_18000 Slovnaft a.s. 584.41
F_0166_08_2020_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0165_08_2020_18000 JUDr.Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0164_08_2020_18000 AUMO s.r.o. Trebišov 90.72
F_0163_07_2020_18000 Nemocnica s poliklinikou sv.Barbory 82.98
F_0162_07_2020_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 77.72
F_0161_07_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 56.54
F_0160_07_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 38.83
F_0159_07_2020_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0158_07_2020_18000 Správa budov s.r.o. 38.2
F_0157_07_2020_18000 Správa budov s.r.o. 14.8
F_0156_07_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 22.84
F_0155_07_2020_18000 Profit real s.r.o. 2391.14
F_0154_07_2020_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 12.62
F_0153_07_2020_18000 Slovenská pošta a.s. 83.75
F_0152_07_2020_18000 Slávik Emil 314.8
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/home.aboutus.economy.invoices.2020 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3447 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Faktúry ŠÚ SR /Faktúry ŠÚ SR 2020