Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr

Počet: 1668
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0019_01_2019_18000 Softip a.s. 132.66
F_0018_01_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48.43
F_0017_01_2019_18000 Orange Slovensko a.s. 63.31
F_0016_01_2019_18000 SSE a.s. -14.54
F_0015_01_2019_18000 Profit real s.r.o. 3118.37
F_0014_01_2019_18000 O2 Business Services 43.77
F_0013_01_2019_18000 SSe a.s. Žilina -48.04
F_0012_01_2019_18000 SSE a.s. Žilina -133.96
F_0011_01_2019_18000 SSE a.s. Žilina -39.22
F_0010_01_2019_18000 Slovenská pošta a.s. 86.05
F_0009_01_2019-18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 21.1
F_0008_01_2019_18000 Správa budov s.r.o. 28.96
F_0007_01_2019_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0006_01_2019_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0005_01_2019_18000 Magna Energia a.s. 89.72
F_0004_01_2019_18000 Správa budov s.r.o. 10.61
F_0003_01_2019_18000 Slovnaft a.s. 764.22
F_0002_01_2019_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0001_01_2019_18000 JUDr.Iveta Marcinová , advokátka -21.87
F_0210_08_2019_17000 Slovenská pošta,a.s.,B. Bystrica 95.34
F_0209_08_2019_17000 ÚPSVR, Humenné 221.93
F_0208_08_2019_17000 Codum, s.r.o, Bratislava 1251.0
F_0207_08_2019_17000 Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 273.5
F_0206_08_2019_17000 Vádium Real, s.r.o., Prešov 371.63
F_0205_08_2019_17000 BB-interiér, s.r.o., Prešov 1486.73
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2014 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34O0 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2014