Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr

Počet: 1617
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0169_08_2019-18000 Slovenská pošta a.s. 157.05
F_0168_08_2019_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 12.23
F_0167_08_2019_18000 Profit real s.r.o. 2003.44
F_0166_08_2019_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0165_08_2019_18000 Správa budov s.r.o. 10.75
F_0164_08_2019_18000 Správa budov s.r.o. 11.72
F_0163_08_2019_18000 O2 Business Services a.s.Bratislava 188.1
F_0162_08_2019_18000 Magna Energia a.s. 70.0
F_0161_08_2019_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0160_08_2019_18000 AUMO s.r.o. Trebišov 72.5
F_0159_08_2019_18000 Slovnaft a.s. 382.21
F_0158_08_2019_18000 Ticket Service s.r.o. 2592.0
F_0157_08_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 35.9
F_0156_08_2019_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0155_08_2019_18000 JUDr. Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0154_07_2019_18000 O2 Business Services a.s. 237.35
F_0153_07_2019_18000 Profit real s.r.o. 1970.89
F_0152_07_2019_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0151_07_2019_18000 Správa budov s.r.o. 9.23
F_0150_07_2019_18000 Správa budov s.r.o. 11.72
F_0149_07_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 20.58
F_0148_07_2019_18000 Softip a.s. 132.66
F_0147_07_2019_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 77.33
F_0146_07_2019_18000 Orange Slovensko a.s. 64.01
F_0145_07_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 34.81
F_0144_07_2019_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 13.1
F_0143_07_2019_18000 Slovenská pošta a.s. 108.2
F_0142_07_2019_18000 Kosit a.s. 334.22
F_0141_07_2019_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0140_07_2019_18000 Magna Energia a.s. 70.0
F_0139_07_2019_18000 Slovnaft a.s. 721.07
F_0138_07_2019_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 105.3
F_0137_07_2019_18000 Ticket Service s.r.o. 3188.0
F_0136_07_2019_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0135_07_2019_18000 JUDr. Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0134_06_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 35.88
F_0133_06_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 20.58
F_0132_06_2019_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 73.31
F_0131_06_2019_18000 Orange Slovensko a.s. 49.8
F_0130_06_2019_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 18.34
F_0129_06_2019_18000 Oskar Kravec OSIBUS 255.0
F_0128_06_2019_18000 Správa budov s.r.o. 15.1
F_0127_06_2019_18000 Slovenská pošta a.s. 87.0
F_0126_06_2019_18000 Profit real s.r.o. 2609.88
F_0125_06_2019_18000 O2 Business Services 241.6
F_0124_06_2019_18000 Petit press a.s. 57.15
F_0123_06_2019_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0122_06_2019_18000 Správa budov s.r.o. 15.44
F_0121_06_2019_18000 Slovak Telekom s.r.o. 15.48
F_0120_06_2019_18000 Ticket Service s.r.o. 2717.0
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2014 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34O0 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2014