Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr

Počet: 2372
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0112_06_2021_18000 Správa budov s.r.o. 18.16
F_0111_06_2021_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0110_06_2021_18000 Slovak Telekom a.s. 123.12
F_0109_06_2021_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0108_06_2021_18000 Slovnaft a.s. 392.41
F_0107_06_2021_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 16.64
F_0106_06_2021_18000 UP Slovensko s.r.o. 3299.38
F_0105_06-2021_18000 Východoslovenská energetika a.s. 42.0
F_0104_06_2021_18000 Innogy Slovensko s.r.o. 56.2
F_0103_06-2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 4.82
F_0102_06_2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 55.52
F_0101_06_2021_18000 JUDr.Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0100_06_2021_18000 JUDr.Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0099_05_2021_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 99.14
F_0098_05_2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 9.0
F_0097_05_2021_18000 O2 Business Services a.s. 763.14
F_0096-05_2021_18000 Správa budov s.r.o. 24.77
F_0095_05_2021_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0094_05_2021_18000 Slovenská pošta a.s. 1051.8
F_0093_05_2021_18000 Profit real s.r.o. 2738.95
F_0092_05_2021-18000 Privilege Košice s.r.o. 77.4
F_0091_05_2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 60.45
F_0090_05_2021_18000 Východoslovenská energetika a.s. 42.0
F_0090_05_2021_18000 Innogy Slovensko s.r.o. 56.2
F_0088_05_2021-18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2014 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34O0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Faktúry ŠÚ SR /Faktúry ŠÚ SR 2021