Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr

Počet: 2372
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0162_08_2021_18000 Up Déjeuner s.r.o. 2848.07
F_0161_08_2021_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 65.83
F_0160_08_2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 28.43
F_0159_08_2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14.4
F_0158_08_2021_18000 O2 Business Services a.s. 286.14
F_0157_08_2021_18000 PosAm s.r.o. 98.4
F_0156_08_2021_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 18.74
F_0155_08_2021_18000 Slovenská pošta a.s. 236.65
F_0154_08_2021_18000 ContiTrade Slovakia s.r.o. 96.66
F_0153_08_2021_18000 Innogy Slovensko s.r.o. 56.2
F_0152_08_2021_18000 Východoslovenská energetika a.s. 42.0
F_0151_08_2021_18000 Slovak Telekom a.s. 123.72
F_0150_08_2021_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0149_08_2021_18000 Slovnaft a.s. 348.45
F_0148_08_2021_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0147_08_2021_18000 JUDr. Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0146_07_2021_18000 UP Déjeuner , s.r.o. 2681.57
F_0145_07-2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48.73
F_0144_07_2021_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 65.83
F_0143_07_2021_18000 Nemocnica s poliklinikou sv.Barbory 82.98
F_0142_07_2021_18000 Green Wave Recycling s.r.o. 1.2
F_0141_07-2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 5.59
F_0140_07-2021_18000 Správa budov s.r.o. 14.15
F_0139_07_2021_18000 Správa budov s.r.o. 79.92
F_0138_07-2021_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2014 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34O0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Faktúry ŠÚ SR /Faktúry ŠÚ SR 2021