Skip to main content link using access key S. Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr

Počet: 2452
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0030_02_2020_18000 Ticket Service s.r.o. 2940.0
F_0029_02_2020_18000 Orange Slovensko a.s. -1.22
F_0028_02_2020_18000 ZSE Energia a.s. 32.0
F_0027_02_2020_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0026_02_2020_18000 Slovnaft a.s. 521.53
F_0025_02_2020_18000 JUDr.SImona Marcinová advokátka -24.84
F_0024_02_2020_18000 JUDr. Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0023_02_2020_18000 Balaro RR s.r.o. 215.9
F_0022_02_2020_18000 Július Marton- MARTON SERVIS 114.29
F_0021_02_2020_18000 Softip a.s. 132.66
F_0020_01_2020_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 159.61
F_0019_01_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 61.12
F_0018_01-2020-18000 Orange Slovensko a.s. 78.46
F_0017_01_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 60.7
F_0016_01_2020_18000 O2 Business Services a.s. 51.79
F_0015_01_2020_18000 Profit real s.r.o. 3205.26
F_0014_01_2020_18000 ZSE Energia a.s. 30.0
F_0013_01_2020-18000 ZSE Energia a.s. 30.0
F_0012_01_2020_18000 Slovenská pošta a.s. 103.45
F_0011_01_2020_18000 Slovenské elektrárne -energetické služby s.r.o. -2.93
F_0010_01_2020_18000 Správa budov s.r.o. 30.28
F_0009_01_2020_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0008_01_2020_18000 Správa budov s.r.o. 16.44
F_0007_01_2020_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 6.71
F_0006_01_2020_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2014 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34O0 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2014