Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Vybudovanie informačného systému Register Podnikov (METAIS - projekt_1407)“
Print Mail PDF TW FB WA

Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Vybudovanie informačného systému Register Podnikov (METAIS - projekt_1407)“

Posledná aktualizácia: 02.09.2021 | Počet zobrazení: 2764

Štatistický úrad Slovenskej republiky sa rozhodol využiť možnosť požiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.

Hlavným cieľom a motiváciou projektu je naplniť povinnosť vyplývajúcu z  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2152, z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorého cieľom je rozvoj, tvorba a šírenie štatistických informácií o ekonomických činnostiach podnikov. Z tohto dôvodu je nutné vybudovať nový Register podnikov (RPOD), ktorý bude zodpovedať požiadavkám vyplývajúcim z článku 2 odsekov 3, 4 a 7 a Prílohy III. uvedeného nariadenia.

Register podnikov má poskytovať rozšírenú množinu informácií o tých slovenských právnych jednotkách, ktoré spoločne tvoria jeden podnik.

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom dodania informačného systému:

  • pre vytvorenie, vedenie a správu RPOD, v ktorom sú vedené identifikačné informácie o podniku, jeho ekonomické a štatistické údaje, údaje o Miestnych činnostných jednotkách podnikov a vlastníckych vzťahoch,
  • ktorý má rozhrania pre hromadnú aktualizáciu importom štruktúrovaného súboru,
  • ktorý podporuje všetky náležitosti pre export údajov v požadovanom formáte pre účel ich odovzdania Európskej Komisii (Eurostat) v súlade s článkom 10 uvedeného nariadenia,
  • ktorý je integrovaný na existujúce štatistické registre v správe ŠÚSR,
  • ktorý umožní inicializačné naplnenie údajov zo štruktúrovaného súboru.

Projekt bol vypracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov, pričom predmetné dokumenty k projektu sú uvedené aj na stránke metais.vicepremier.gov.sk a to konkrétne na nasledujúcom linku -
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/a1423370-99ca-4cff-bc7a-61075d96e3bb/cimaster?tab=projectDocumentsForm

Rovnako sú všetky dokumenty k projektu rozvoja sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: pavol.vadovic@statistics.sk do 12.9.2021, 16,00 hod. Template na pripomienkovanie je v nižšie uvedených dokumentoch.

Dokumenty k projektu rozvoja (zip 1,9 MB)/wps/portal/ext/aboutus/Pripomienkovanie%20k%20%C5%A1t%C3%BAdi%C3%A1m%20uskuto%C4%8Dnite%C4%BEnosti%20%C5%A0%C3%9A%20SR/project.plan Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Vybudovanie informačného systému Register Podnikov (METAIS - projekt_1407)“ Z6_VLP8BB1A0OL3E0QRSKUFQP1LH2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Pripomienkovanie k štúdiám uskutočniteľnosti ŠÚ SR /Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Vybudovanie informačného systému Register Podnikov (METAIS - projekt_1407)“