Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Identifikácia a klasifikácia chýb v zápisoch údajov do RPO a prediktívne návrhy ich korekcie
Print Mail PDF TW FB WA

Identifikácia a klasifikácia chýb v zápisoch údajov do RPO a prediktívne návrhy ich korekcie

Posledná aktualizácia: 18.11.2021 | Počet zobrazení: 21693

Pre podporu digitalizácie a informatizácie verejnej správy a rozvoj dátovej ekonomiky je potrebné mať údaje používané vo verejnej správe správne, presné a konzistentné naprieč všetkými ISVS. Z historických dôvodov, technických príčin a ľudským faktorom sa do RPO zanášajú chyby. Niektoré chyby sú takého charakteru, že RPO takéto údaje nezapíše z dôvodu zachovania dátovej integrity za cenu straty konzistencie údajov medzi zdrojovým registrom a RPO. Niektoré údaje vykazujú logické chyby ako (napr. dátum zániku je menší ako dátum vzniku, nesprávne číselníkové hodnoty atď.). Pre zachovanie konzistentnosti medzi zdrojovými registrami a RPO sú takéto zápisy vykonávané, ale vytvárajú chyby. Implementáciou sofistikovanej kontroly údajov prichádzajúcich do RPO bude možné na jednom mieste identifikovať rôzne chyby a na základe analýz existujúcich údajov navrhnúť vhodnú opravu pre 114 zdrojových registrov, z ktorých je aktuálne 50 aktívne pripojených a ďalšie sa pripájajú podľa harmonogramu integrácií do RPO.

Dokumenty štúdie sú dostupné na nasledovnej adrese: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/f6ca1907-5f77-54b5-1a97-fa0169ee936c?tab=documents

Dokumenty štúdie: SU-SU-MD-su_532-130120-1300-515.pdf (pdf - 650 kB)

Dňa 13.1.2020 začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  formulara: Formular_pripomienky_RPO.zip (zip - 20 kB)

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: pavol.vadovic@statistics.sk do 17.1.2020 do 17:00 hod.


/wps/portal/ext/aboutus/Pripomienkovanie%20k%20%C5%A1t%C3%BAdi%C3%A1m%20uskuto%C4%8Dnite%C4%BEnosti%20%C5%A0%C3%9A%20SR/%C5%A0t%C3%BAdia%20uskuto%C4%8Dnite%C4%BEnosti%20k%20migr%C3%A1cii%20informa%C4%8Dn%C3%BDch%20syst%C3%A9mov%20vn%C3%BAtornej%20spr%C3%A1vy%20a%20I%C5%A0IS%20do%20IaaS%20slu%C5%BEieb%20vl%C3%A1dneho%20cloudu Identifikácia a klasifikácia chýb v zápisoch údajov do RPO a prediktívne návrhy ich korekcie Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0VM5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Pripomienkovanie k štúdiám uskutočniteľnosti ŠÚ SR /Identifikácia a klasifikácia chýb v zápisoch údajov do RPO a prediktívne návrhy ich korekcie