Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2023
Print Mail TW FB WA

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2023

Posledná aktualizácia: 28.03.2024
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 28.03.2024
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 86
Kód publikácie: 21124

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, potratovosti, úmrtnosti a sťahovania) v Slovenskej republike. Obsahom sú tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky. Časť A obsahuje údaje za aktuálny referenčný rok 2023. Časť B poskytuje časové rady, grafy porovnávajúce vývoj ukazovateľov jednotlivých demografických procesov štruktúry obyvateľstva a grafy s historickými údajmi. Časť C obsahuje údaje za krajiny EÚ-27 za referenčný rok 2022.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2023 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail