Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Ročenka stavebníctva SR 2019

Ročenka stavebníctva SR 2019

Posledná aktualizácia: 19.11.2019
Ročenka stavebníctva SR 2019 / Yearbbok of construction of the SR 2019
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 19.11.2019
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 67
Kód publikácie: 51919

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov (stavebná produkcia podľa štruktúry realizovaných stavebných prác, zamestnanci, robotníci, mzdy, produktivita práce) podľa SK NACE Rev.2, druhu vlastníctva, veľkostnej štruktúry stavebných podnikov a podľa krajov a bytovej výstavby.

Ročenka stavebníctva SR 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail