Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2023
Print Mail TW FB WA

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2023

Posledná aktualizácia: 05.04.2024
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 05.04.2024
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 27
Kód publikácie: 50424

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách. Počty hospodárskych zvierat aj podľa okresov.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2023 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail