Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2019

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2019

Posledná aktualizácia: 31.03.2020
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 31.03.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 44
Kód publikácie: 21120

Informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, úmrtnosti a sťahovania) v Slovenskej republike. Obsahom sú tabuľky, grafy, tematické mapy a metodické vysvetlivky. Časť A obsahuje údaje za aktuálny referenčný rok 2019, časť B poskytuje 10-ročné časové rady.

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail