Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2022
Print Mail TW FB WA

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2022

Posledná aktualizácia: 31.03.2023
Ilustračný obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 31.03.2023
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 48
Kód publikácie: 20223

Publikácia obsahuje údaje o počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, vyplatenom objeme miezd a priemerných mesačných mzdách zamestnancov za SR, kraje, voľných pracovných miestach podľa SK NACE Rev. 2 a krajov. Časové rady základných ukazovateľov v štvrťročnej periodicite od roku 1992, sezónne očistené časové rady. Údaje za podniky do 19 zamestnancov a za súkromníkov nezapísaných v obchodnom registri nie sú zahrnuté.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2022 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail