Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2019

Posledná aktualizácia: 13.11.2019
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 13.11.2019
Periodicita: Mesačne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 16
Kód publikácie: 51819

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách, zamestnancoch, mzdách, produktivite práce podľa sekcií a špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví SK NACE. Výsledky výpočtov indexu za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac zamestnancov v členení podľa sekcií a špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví SK NACE, doplnené o stručný komentár.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail